Gedaan met laden. U bevindt zich op: Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen

Intern verzelfstandigd agentschap (IVA) zonder rechtspersoonlijkheid

Het agentschap staat in voor:

  • De processen die leiden tot het tot stand komen van einddoelen en kwalificaties, in nauwe samenwerking met stakeholders in het onderwijsveld en partners op de arbeidsmarkt
  • Diensten aan het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs
  • Dienstverlening aan burgers: school- en studietoelagen; premies voor cursisten in het volwassenenonderwijs; erkenning van studiebewijzen door NARIC-Vlaanderen; het behalen van diploma's bij de Examencommissie; de organisatie van het toelatingsexamen voor arts en tandarts.

Contactgegevens

Telefoon
02 553 89 53
Postadres

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen

Consciencegebouw

Koning Albert II laan 15 bus 132, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Administrateur-generaal

Parmentier Peter

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

Bronselaer Ann

Oprichting

Het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid AHOVOKS (Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen) is een fusie van het vroegere IVA zonder rp AHOVOS (Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen) en het vroegere IVA zonder rp AKOV (Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming) Ter info: Het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 2 september 2005. Dit besluit is in werking getreden op 1 april 2006.

Aanvankelijk heette dit agentschap "Onderwijsdienstencentrum Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs", maar bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2007 werd de benaming van het agentschap gewijzigd in Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen.

Het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009. Dit besluit is in werking getreden op 1 mei 2009.

Oprichting:

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

Het personeel van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006.

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Inzake de pensioenregeling is het personeel van dit agentschap onderworpen aan de wettelijke en statutaire regelen die van toepassing zijn op het vast, tijdelijk en hulppersoneel van het Rijk [zie de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (art. 87, §3)].

Syndicaal statuut

Het AHOVOKS is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

AHOVOKS valt onder het toepassingsgebied van Sectorcomité XVIII.

AHOVOKS valt onder het toepassingsgebied van het Sectoraal Akkoord.