Gedaan met laden. U bevindt zich op: Werken en het Groeipakket behouden

Werken en het Groeipakket behouden

Afhankelijk van de situatie van uw kind, kan het zijn dat het recht op het Groeipakket (tijdelijk) vervalt.

Breng uw uitbetaler meteen op de hoogte als de beroepssituatie van uw kind wijzigt. Zo vermijdt u een onaangename terugvordering van het Groeipakket.

Student (jonger dan 18 jaar)

Kinderen jonger dan 18 jaar hebben altijd recht op het Groeipakket. Uw kind mag dus onbeperkt werken als jobstudent en genieten van de voordelen die eraan verbonden zijn.

Student (vanaf 18 tot 25 jaar)

Vanaf 18 tot 25 jaar kan een student werken en toch het Groeipakket behouden. Een student mag:

 • maximaal 600 uur per jaar werken met een studentenovereenkomst (met verminderde sociale bijdragen)
 • maximaal 80 uur per maand werken met een andere arbeidsovereenkomst (met normale sociale bijdragen)
 • als zelfstandige werken, maar niet in hoofdberoep
 • werken met een bezoldigde stageovereenkomst
 • werken in een systeem van alternerend leren en werken
 • geen sociale uitkering ontvangen. Een leefloon of een vergoeding voor vrijwilligerswerk zijn wel toegelaten.

Als de 600 uren per jaar van een studentenovereenkomst overschreden zijn, worden de extra uren meegerekend binnen de limiet van 80 uur. Vanaf dan betaalt uw kind de gewone sociale bijdragen. Worden ook de 80 uren per maand met een gewoon contract overschreden? Dan ontvangt u voor die maand geen Groeipakket. De app van student@work(opent in nieuw venster) is een aanrader om de persoonlijke situatie van uw kind in kaart te brengen.

Schoolverlater

Als uw kind stopt met studeren, heeft het als schoolverlater nog maximaal 12 maanden recht op het Groeipakket. Om dat recht te behouden, mogen schoolverlaters:

 • per jaar niet meer dan 600 uur werken met een studentenovereenkomst
 • maximaal 80 uur per maand werken met een andere arbeidsovereenkomst (met normale sociale bijdragen)
 • als zelfstandige werken, maar niet in hoofdberoep
 • werken met een bezoldigde stageovereenkomst
 • werken in een systeem van alternerend leren en werken
 • geen sociale uitkering ontvangen. Een leefloon of een vergoeding voor vrijwilligerswerk zijn wel toegelaten.

Zodra u afstudeert en u geen verplichtingen meer hebt ten opzichte van uw school, bent u student af en mag u dus geen studentenjob meer doen. Er is één uitzondering: als u in juni of in de zomermaanden afgestudeerd bent, mag u nog tot 30 september van dat jaar als jobstudent werken.