Voor wie?

Winkelbediende scant de producten uit de winkelkar.
© Lieven Van Assche

U bent jobstudent als u een studentencontract ((opent in nieuw venster)) afsluit met uw werkgever. Om via een studentenovereenkomst te werken, moet u:

  • minstens 16 jaar oud zijn
  • of 15 of ouder zijn én de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs gevolgd hebben.

Daarnaast moet studeren uw hoofdactiviteit zijn en moet uw studentenarbeid daar duidelijk aan ondergeschikt zijn. Een werknemer die er na zijn werkuren nog een bachelor bij doet, is bijvoorbeeld geen student.

Ook als u avondschool of een andere vorm van onderwijs met beperkt leerplan volgt, kunt u geen studentenjob doen.

Voordeel

Als u met een studentenovereenkomst werkt:

  • betaalt u minder sociale bijdragen dan iemand anders die werk in loondienst verricht. U betaalt maar een 'solidariteitsbijdrage' van 2,71% van uw brutoloon. Ook de werkgever betaalt minder sociale bijdragen bij een studentenovereenkomst.
  • hoeft u geen belastingen te betalen op uw inkomsten als jobstudent, tenzij u op jaarbasis meer verdiend hebt dan 12.700 euro (cijfer voor 2020). Dat is een brutobedrag, na afhouding van de sociale bijdragen. Als u meer verdient dan een bepaald bedrag ((opent in nieuw venster)), is het wel mogelijk dat uw ouders meer belastingen moeten betalen omdat u niet meer als 'ten laste' wordt beschouwd. Neem bij twijfel contact op met de FOD Financiën.

Beperking

U mag maximaal 475 uren per kalenderjaar als jobstudent werken en zo profiteren van de verminderde sociale bijdrage. U mag die uren vrij kiezen, het hele jaar door. Als u boven de grens van 475 uren gaat, betaalt u vanaf het 476ste uur de normale sociale bijdragen.
Met de Student@work-app ((opent in nieuw venster)) kunt u op uw smartphone volgen hoeveel uren u nog kunt werken tegen verminderde sociale bijdragen. U kunt dat ook doen via de online toepassing ((opent in nieuw venster)).

Ziekte of ongeval

Bij ziekte moet u als jobstudent onmiddellijk uw arbeidsongeschiktheid melden bij uw werkgever en hem binnen twee dagen een medisch getuigschrift bezorgen. Algemeen geldt dat als de student minder dan een maand in dienst is, de niet-gepresteerde dagen niet worden betaald.

Bij een arbeidsongeval of een ongeluk op weg naar of van het werk, moet u onmiddellijk uw werkgever en uw ziekenfonds waarschuwen. Op die manier bent u gedekt door de verzekering van de werkgever.

Na uw studie

Zodra u afstudeert en u geen verplichtingen meer hebt ten opzichte van uw school, bent u student af en mag u dus geen studentenjob meer doen. Er is één uitzondering: als u in juni of in de zomermaanden afgestudeerd bent, mag u nog tot 30 september van dat jaar als jobstudent werken.

Uw werk als student mag niet beschouwd worden als een proefperiode voor een latere tewerkstelling als gewone werknemer. Het doet er ook niet toe of u zich in die bewuste periode al dan niet inschrijft bij de VDAB als werkzoekende.

Zwartwerk

Een aanbod om als student in het zwart te werken, kan aantrekkelijk lijken, maar er zijn zware risico's aan verbonden.

  • Zwartwerk is illegaal: als u betrapt wordt, kunt u bestraft worden.
  • Bij een conflict met uw werkgever hebt u geen been om op te staan: er is geen contract, dus is uw werkgever nergens toe verplicht.
  • Bij een arbeidsongeval is uw werkgever nergens toe verplicht.
  • Als zwartwerker betaalt u geen rsz en geen belastingen, maar als jobstudent bent u daar sowieso grotendeels van vrijgesteld.

Student@work

Alle informatie over studentenarbeid vindt u terug op de website Student@work ((opent in nieuw venster)). U kunt er ook nakijken hoeveel dagen u al gewerkt hebt en hoeveel dagen u nog kunt werken tegen verminderde sociale bijdragen.

De FOD Werkgelegenheid geeft op zijn website een overzicht van de reglementering van de studentenarbeid ((opent in nieuw venster)). Ook de VDAB geeft een antwoord op enkele veelgestelde vragen over studentenjobs ((opent in nieuw venster)).

Student-zelfstandige

Wilt u nog tijdens uw studie als zelfstandige werken? Het statuut van ‘student-zelfstandige’ biedt studenten die een eigen zaak willen oprichten, enkele sociale en fiscale voordelen die het makkelijker maken om de sprong naar het ondernemerschap te wagen.

Veelgestelde vragen