Voor wie?

Winkelbediende scant de producten uit de winkelkar.
© Lieven Van Assche

U bent jobstudent als u een studentencontract ((opent in nieuw venster)) afsluit met uw werkgever. Om via een studentenovereenkomst te werken, moet u:

  • minstens 16 jaar oud zijn
  • of 15 of ouder zijn én de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs gevolgd hebben.

Daarnaast moet studeren uw hoofdactiviteit zijn en moet uw studentenarbeid daar duidelijk aan ondergeschikt zijn. Een werknemer die er na zijn werkuren nog een bachelor bij doet, is bijvoorbeeld geen student.

Ook als u avondschool of een andere vorm van onderwijs met beperkt leerplan volgt, kunt u geen studentenjob doen.

Voordeel

Als u met een studentenovereenkomst werkt:

  • betaalt u minder sociale bijdragen dan iemand anders die werk in loondienst verricht. Ook de werkgever betaalt minder sociale bijdragen bij een studentenovereenkomst.
  • hoeft u geen belastingen te betalen ((opent in nieuw venster)) op uw inkomsten als jobstudent, tenzij u op jaarbasis meer verdiend hebt dan 12.928,57 euro (cijfer voor 2021). Dat is een brutobedrag, na afhouding van de sociale bijdragen.
    Als u meer verdient dan een bepaald bedrag, is het wel mogelijk dat uw ouders meer belastingen moeten betalen ((opent in nieuw venster)) omdat u niet meer als ‘ten laste’ wordt beschouwd. Neem bij twijfel contact op met de FOD Financiën.

Beperking

U mag maximaal 475 uren per kalenderjaar als jobstudent werken en zo profiteren van de verminderde sociale bijdrage. U mag die uren vrij kiezen, het hele jaar door. Als u boven de grens van 475 uren gaat, betaalt u vanaf het 476ste uur de normale sociale bijdragen.
Met de Student@work-app ((opent in nieuw venster)) kunt u op uw smartphone volgen hoeveel uren u nog kunt werken tegen verminderde sociale bijdragen. U kunt dat ook doen via de online toepassing ((opent in nieuw venster)).

Na uw studie

Zodra u afstudeert en u geen verplichtingen meer hebt ten opzichte van uw school, bent u student af en mag u dus geen studentenjob meer doen. Er is één uitzondering: als u in juni of in de zomermaanden afgestudeerd bent, mag u nog tot 30 september van dat jaar als jobstudent werken.

Uw werk als student mag niet beschouwd worden als een proefperiode voor een latere tewerkstelling als gewone werknemer. Het doet er ook niet toe of u zich in die bewuste periode al dan niet inschrijft bij de VDAB als werkzoekende.

Zwartwerk

Een aanbod om als student in het zwart te werken, kan aantrekkelijk lijken, maar er zijn zware risico's aan verbonden.

  • Zwartwerk is illegaal: als u betrapt wordt, kunt u bestraft worden.
  • Bij een conflict met uw werkgever hebt u geen been om op te staan: er is geen contract, dus is uw werkgever nergens toe verplicht.
  • Bij een arbeidsongeval is uw werkgever nergens toe verplicht.
  • Als zwartwerker betaalt u geen rsz en geen belastingen, maar als jobstudent bent u daar sowieso grotendeels van vrijgesteld.

Student@work

Alle informatie over studentenarbeid vindt u op de website Student@work ((opent in nieuw venster)). U kunt er ook nakijken hoeveel dagen u al gewerkt hebt en hoeveel dagen u nog kunt werken tegen verminderde sociale bijdragen.

Student-zelfstandige

Wilt u nog tijdens uw studie als zelfstandige werken? Het statuut van ‘student-zelfstandige’ biedt studenten die een eigen zaak willen oprichten, enkele sociale en fiscale voordelen die het makkelijker maken om de sprong naar het ondernemerschap te wagen.

Veelgestelde vragen