Gedaan met laden. U bevindt zich op: Student-zelfstandige

Student-zelfstandige

Bent u student en wilt u tijdens uw studie als zelfstandige werken? Het statuut van 'student-zelfstandige' biedt studenten die een eigen zaak willen oprichten, enkele sociale en fiscale voordelen die het makkelijker maken om de sprong naar het ondernemerschap te wagen.

Voorwaarden

Het fiscale statuut ‘student-zelfstandige’ is niet hetzelfde als:

  • werken als jobstudent: een studentenovereenkomst is beperkt tot maximaal 600 uren per kalenderjaar.
  • het statuut ‘student-ondernemer’ dat verschillende hogeronderwijsinstellingen aanbieden. Sommige hogescholen en universiteiten bieden met dat statuut studenten die al zelfstandig zijn of van plan zijn het te worden, de mogelijkheid om hun studieverplichtingen beter af te stemmen op hun zelfstandige activiteit. Zo kunnen ze bijvoorbeeld examens, stages of feedbackmomenten verplaatsen. Welke ondersteuning mogelijk is en tegen welke voorwaarden(opent in nieuw venster) verschilt sterk van instelling tot instelling.

Wanneer bent u student-zelfstandige?

  • U bent minimaal 18 en maximaal 25 jaar.
  • U oefent een zelfstandige beroepsactiviteit uit. Als u start, moet ook u voldoen aan alle voorwaarden om uw zelfstandige activiteit te mogen uitvoeren.
  • U je bent ingeschreven om regelmatig de lessen te volgen in een Belgische of buitenlandse onderwijsinstelling om een diploma (maar ook attest, getuigschrift, creditbewijs of certificaat) te behalen dat erkend is door een bevoegde overheid
  • U bent ingeschreven voor ten minste 27 studiepunten of tenminste 17 lesuren per week.

Als er iets aan uw situatie verandert (u hebt minder studiepunten, u verandert van onderwijsinstelling, u gaat in het buitenland studeren, … ) moet u dat meteen aan uw sociaal verzekeringsfonds laten weten.

Ook buitenlandse studenten die aan alle voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor het statuut student-zelfstandige.

Uw statuut als student-zelfstandige stopt:

  • op het einde van het kwartaal waarin u niet meer aan alle voorwaarden voldoet
  • op het einde van het kwartaal waarin u afstudeert,
  • op 30 september van het jaar waarin u 25 wordt.

Rechten

Als uw jaarinkomen onder een bepaald maximum ligt (in 2021 is dat 14.042,57 euro), blijft u voor uw sociale zekerheid ten laste van uw ouders. U bouwt voor die jaren geen eigen pensioenrechten op.

Betaalt u toch de bijdragen van een hoofdberoep? Dan hebt u dezelfde rechten als een zelfstandige in hoofdberoep.

Student-zelfstandige en student-ondernemer

Het statuut student-zelfstandige betreft de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds. Het statuut student-ondernemer wordt gebruikt voor de faciliteiten die een student met een zelfstandige activiteit kan krijgen aan de onderwijsinstelling (bijvoorbeeld spreiding van examens).

Procedure

U vraagt het statuut van student-zelfstandige aan bij een socialeverzekeringsfonds(opent in nieuw venster). Als u dat niet doet, wordt u automatisch aangesloten bij de Nationale Hulpkas voor zelfstandigen, het socialeverzekeringsfonds van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van de Zelfstandigen (RSVZ).

Uw socialeverzekeringsfonds kan documenten opvragen om te controleren of u aan alle voorwaarden voldoet.

Financieel voordeel

Als student-zelfstandige betaalt u onder bepaalde voorwaarden voordeligere tarieven voor uw sociale bijdragen.