Alimentatiegeld moet aan de ontvanger de kans geven om na de scheiding in vergelijkbare omstandigheden verder te leven. Naargelang de evolutie van de financiële situatie van de partijen, kan de alimentatie stijgen, dalen of opgeheven worden.

Als u scheidt met wederzijdse toestemming, dan moet u het eens worden over de eventuele storting van onderhoudsgeld aan u of aan uw ex-partner.
Bij een scheiding op grond van onherstelbare ontwrichting kan de economisch zwakke ex-partner onderhoudsgeld bekomen als hij of zij aantoont dit nodig te hebben.