Voorwaarden

  • U hebt recht op het leefloon of een equivalent leefloon.
  • U bent onderhoudsgeld verschuldigd voor uw kinderen of u betaalt een bijdrage voor geplaatste kinderen.
  • U levert een betalingsbewijs van het onderhoudsgeld of de bijdrage.

Procedure

U vraagt de bijzondere hulp aan bij het OCMW dat u het (equivalent) leefloon uitbetaalt.

Bedrag

De hulp bedraagt 50% van het onderhoudsgeld of de bijdrage, met een maximum van 91,67 euro per maand (1.100 euro per jaar).