Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voorschot op de alimentatievordering

Voorschot op de alimentatievordering

Betaalt de onderhoudsplichtige na een echtscheiding u niet het onderhoudsgeld waar u recht op hebt? Dan kunt u de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) vragen om het maandelijkse onderhoudsgeld en de achterstallen in te vorderen. Deze dienst kan u onder bepaalde voorwaarden ook een voorschot op het onderhoudsgeld voor de kinderen uitbetalen.

Voorwaarden

  • U woont in België.
  • Het onderhoudsgeld is tweemaal niet of onvolledig betaald in een periode van twaalf maanden voor de aanvraag.
  • Het onderhoudsgeld werd vastgesteld in een uitvoerbare gerechtelijke beslissing of in een authentieke akte opgesteld door de notaris.

Op de website van de FOD Financiën kunt u meer lezen over de voorwaarden(opent in nieuw venster) waaraan u moet voldoen om voorschotten op onderhoudsgeld te krijgen.

Financieel voordeel

Het bedrag van het voorschot komt overeen met het bedrag dat werd vastgesteld in de gerechtelijke beslissing of in de notariële akte. Er is wel een maximum bedrag bepaald per maand en per kind.