Voorwaarden

  • U woont in België.
  • Het onderhoudsgeld is tweemaal niet of onvolledig betaald in een periode van twaalf maanden voor de aanvraag.
  • Het onderhoudsgeld werd vastgesteld in een uitvoerbare gerechtelijke beslissing of in een authentieke akte opgesteld door de notaris.
  • U voldoet aan de inkomensvoorwaarden.

Procedure

U dient de aanvraag in twee exemplaren schriftelijk in bij een DAVO-kantoor. De DAVO moet een beslissing nemen binnen de 30 dagen nadat de aanvraag volledig is.

Bedrag

Het bedrag van het voorschot komt overeen met het bedrag dat werd vastgesteld in de gerechtelijke beslissing of in de notariële akte. Er is wel een maximum bedrag bepaald per maand en per kind.

U ontvangt de voorschotten voor een periode van 6 maanden. De periode kan vernieuwd worden zolang aan de voorwaarden wordt voldaan .

Adres

North Galaxy

Koning Albert II laan 33 bus 40, 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner
Telefoon
0800 12 302
Email
davo.centraal@minfin.fed.be
Website
http://www.davo.belgium.be

Andere onderwerpen binnen dit thema