Ziekenauto

Ziekenauto's zijn vrijgesteld op voorwaarde dat het voertuig is ingeschreven als ziekenauto bij de DIV en het voertuig uitsluitend gebruikt wordt voor het vervoer van zieke of gewonde personen. Deze voertuigen zijn ook vrijgesteld van de jaarlijkse verkeersbelasting.

Er is geen vrijstelling voor:

  • voertuigen gebruikt voor de bevoorrading van ziekenhuizen of klinieken met farmaceutische producten of andere waren
  • voertuigen van de Medische Urgentie Groep (de MUG heeft enkel als doel gespecialiseerd personeel ter plaatse te brengen)

De luchtvaartuigen en de boten die uitsluitend gebruikt worden voor een openbare dienst.

De luchtvaartuigen en de boten die uitsluitend gebruikt worden voor een openbare dienst zijn vrijgesteld van de BIV.