Voorwaarden

NARIC-Vlaanderen maakt enkel attesten op voor einddiploma's:

  • getuigschrift basisonderwijs
  • diploma secundair onderwijs
  • diploma hoger beroepsonderwijs
  • diploma's van het hoger onderwijs
  • diploma's en getuigschriften van het volwassenenonderwijs.

Procedure

  • Vermeld uw adresgegevens en in welke taal (Engels of Nederlands) u het attest wenst te ontvangen.
  • Stuur uw aanvraag per mail of brief, samen met een scan of kopie van uw Vlaams diploma of getuigschrift naar NARIC-Vlaanderen:

NARIC-Vlaanderen
Consciencegebouw 2A
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

naric.attesten@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)

  • U ontvangt geen ontvangstbevestiging van uw aanvraag.
  • U ontvangt het attest binnen 1 maand.

Bedrag

NARIC-Vlaanderen levert het attest gratis af.