Gedaan met laden. U bevindt zich op: Met een Vlaams diploma werken of studeren in het buitenland

Met een Vlaams diploma werken of studeren in het buitenland

Om in het buitenland te werken of te studeren, kan het nodig zijn uw Vlaams diploma of getuigschrift gelijkwaardig te laten verklaren. Daarvoor kunt u terecht bij het NARIC-centrum van het land waar u naartoe gaat.

Wilt u een gezondheidszorgberoep uitoefenen (of stage lopen) in het buitenland? Zie: Met een Belgisch diploma een gezondheidszorgberoep uitoefenen of stage lopen in het buitenland.

Erkenning gebeurt in het buitenland

Wilt u uw Vlaams diploma gelijkwaardig laten verklaren in het buitenland?

Document nodig voor erkenning van studiebewijs in het buitenland

Voor het verstrekken van informatie over uw Vlaams diploma in het buitenland kunt u gebruik maken van uw diplomasupplement of een attest.