Gedaan met laden. U bevindt zich op: Met een Vlaams diploma werken of studeren in het buitenland

Met een Vlaams diploma werken of studeren in het buitenland

Om in het buitenland te werken of te studeren, kan het nodig zijn je Vlaams diploma of getuigschrift gelijkwaardig te laten verklaren. Daarvoor kan je terecht bij het NARIC-centrum van het land waar je naartoe gaat.

Wil je een gezondheidszorgberoep uitoefenen (of stage lopen) in het buitenland? Zie: Met een Belgisch diploma een gezondheidszorgberoep uitoefenen of stage lopen in het buitenland.

Erkenning gebeurt in het buitenland

Wil je je Vlaams diploma gelijkwaardig laten verklaren in het buitenland?

Document nodig voor erkenning van studiebewijs in het buitenland

Gebruik uw diplomasupplement of een attest om informatie over uw Vlaamse diploma te geven:

Erkenning lerarendiploma's

NARIC-Vlaanderen maakt geen attesten op voor houders van Vlaamse pedagogische diploma’s die in het buitenland willen lesgeven met vermelding van hun lesbevoegdheid. Sinds 1 maart 2017 kan je hiervoor terecht bij AgODi(opent in nieuw venster).