Gedaan met laden. U bevindt zich op: Legalisatie van Vlaamse getuigschriften en diploma's

Legalisatie van Vlaamse getuigschriften en diploma's

Als je met een Vlaams diploma of getuigschrift in het buitenland wilt werken of studeren, kan het nodig zijn om deze documenten hier te laten legaliseren. Of dat nodig is, kan je navragen bij de ambassade of het NARIC-centrum van het land(opent in nieuw venster) waar je wil werken of studeren.

De legalisatie van een diploma of getuigschrift betekent dat een handtekening (van een persoon uit het onderwijs zoals een rector, hoogleraar, directeur, lid van de Examencommissie ...) op het diploma of getuigschrift wordt ‘echt verklaard’.

Voorwaarden

  • De documenten (diploma's, getuigschriften, rapporten, attesten, deelattesten, puntenlijsten, ...) moeten zijn uitgereikt door een erkende Vlaamse onderwijsinstelling (bijvoorbeeld een basisschool, een school voor secundair onderwijs, een hogeschool of universiteit, een instelling uit het volwassenenonderwijs, ...).
  • De documenten moeten voorzien zijn van een handtekening, naam en functie van iemand van de instelling. Als er geen (leesbare) handtekening aanwezig is kan het document niet gelegaliseerd worden.
  • In principe moet u het originele document laten legaliseren, maar u kunt ook een aantal voor eensluidende kopieën laten legaliseren. Dit zijn kopieën van het originele document waarop een originele handtekening van iemand van de onderwijsinstelling is aangebracht om de echtheid van het document te staven. Het is mogelijk dat het land waar je naartoe gaat enkel gelegaliseerde originele documenten aanvaardt en geen gelegaliseerde kopieën.
  • Om in het buitenland te kunnen werken of studeren, is het mogelijk dat je ook een vertaling van uw getuigschrift of diploma nodig hebt. Hiervoor kan je terecht bij je school of bij een beëdigd vertaler.

Procedure

Vraag de legalisatie van je Vlaams diploma aan bij NARIC-Vlaanderen via e-mail: naric.legalisaties@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

  • Voeg alle te legaliseren documenten toe in aparte pdf's.
  • Voeg ook een kopie van de voor- en achterzijde van je identiteitskaart toe.
  • NARIC-Vlaanderen zorgt ook voor de aanvraag van de e-apostille(opent in nieuw venster) (de Apostille van Den Haag) bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Vermeld daarvoor uw e-mailadres en het land waarvoor de apostille aangevraagd wordt. Buitenlandse Zaken zal je daarna contacteren voor de betaling (20 euro per document).

Afhankelijk van de drukte kan het tot 10 werkdagen duren voor de legalisatie rond is. In veel gevallen verloopt de procedure sneller.

Kost

  • De legalisatie door NARIC-Vlaanderen is gratis.
  • De Apostille bij Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken kost 20 euro (per document). Buitenlandse Zaken zal u hiervoor contacteren.

Regelgeving

Apostille: Conventie van Den Haag van 5 oktober 1961.