Gedaan met laden. U bevindt zich op: Legalisatie van Vlaamse getuigschriften en diploma's

Legalisatie van Vlaamse getuigschriften en diploma's

Als u met een Vlaams diploma of getuigschrift in het buitenland wilt werken of studeren, kan het nodig zijn om deze documenten hier te laten legaliseren. U kunt dit navragen bij de ambassade of het NARIC-centrum van het land waar u wilt werken of studeren.   

De legalisatie van een diploma of getuigschrift betekent dat een handtekening (van een persoon uit het onderwijs zoals een rector, hoogleraar, directeur, lid van de Examencommissie ...) op het diploma of getuigschrift wordt 'echt verklaard'.

Voorwaarden

De documenten (diploma's, getuigschriften, rapporten, attesten, deelattesten, puntenlijsten, ...) zijn uitgereikt door een erkende Vlaamse onderwijsinstelling (vb. een basisschool, een school voor secundair onderwijs, een hogeschool of universiteit, een instelling uit het volwassenenonderwijs, ...). De documenten moeten voorzien zijn van een handtekening, naam en functie van iemand van de instelling. Als er geen (leesbare) handtekening aanwezig is kan het document niet gelegaliseerd worden.

In principe moet u het originele document laten legaliseren, maar u kunt ook een aantal voor eensluidende kopieën laten legaliseren. Dit zijn kopieën van het originele document waarop een originele handtekening van iemand van de onderwijsinstelling is aangebracht om de echtheid van het document te staven. Het is mogelijk dat het land waar u naartoe gaat enkel gelegaliseerde originele documenten aanvaardt en geen gelegaliseerde kopieën.

Om in het buitenland te kunnen werken of studeren, is het mogelijk dat u ook een vertaling van uw getuigschrift of diploma nodig hebt. Hiervoor kunt u terecht bij uw school of bij een beëdigd vertaler.

Procedure

Vraag de legalisatie van uw Vlaams diploma aan bij NARIC-Vlaanderen via e-mail: naric.legalisaties@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

  • Voeg alle te legaliseren documenten toe in aparte pdf's
  • Voeg ook een kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart toe
  • De dienst Legalisatie zorgt ook voor de aanvraag van de e-apostille (de Apostille van Den Haag) bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Vermeldt daarvoor uw e-mailadres en het land waarvoor de apostille aangevraagd wordt. Buitenlandse Zaken zal u daarna contacteren voor de betaling (20 euro per document).

Afhankelijk van de drukte kan het tot 10 werkdagen duren voor de legalisatie rond is. In veel gevallen verloopt de procedure sneller.

Kost

  • De legalisatie bij Dienst Legalisatie diploma's van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (NARIC-Vlaanderen) is gratis.
  • De legalisatie bij de Federale Overheidsdienst Justitie is gratis.
  • De Apostille bij Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken kost 20 euro (per document). Buitenlandse Zaken zal u hiervoor contacteren.

Regelgeving

Apostille: Conventie van Den Haag van 5 oktober 1961.