Voorwaarden

  • Het auteursrecht biedt alleen bescherming aan de concrete vorm waarin een idee is uitgedrukt, niet aan ideeën, gedachten, principes, methoden, theorieën en opvattingen op zichzelf. Iedereen mag bijvoorbeeld een film maken over een jongetje in een tovenaarsschool: alleen de concrete uitgewerkte vorm wordt beschermd door het auteursrecht. Ook een welbepaalde stijl is niet beschermd: u kunt bijvoorbeeld een film maken in de stijl van Tarantino.
  • Het moet gaan om een originele creatie, dus een intellectuele creatie die eigen is aan de maker.

Procedure

De bescherming ontstaat uit het loutere feit van de creatie. Zodra het werk een concrete originele vorm heeft, kan de auteur zich beroepen op het auteursrecht. Bijkomende formaliteiten, zoals een verklaring, depot of erkenning vooraf, zijn niet vereist.