Voorwaarden

Welke onderneming/onderzoeker?

Alle bedrijven met een exploitatievestiging in het Vlaamse Gewest kunnen een Baekeland-mandaat aanvragen. De hoofdzetel mag elders gevestigd zijn.

De mandataris kan werknemer zijn van zowel het bedrijf als de universiteit (of andere kennisinstelling).

De regeling staat open voor alle kandidaten, alle nationaliteiten en alle diploma's die door de onderwijsinstelling worden toegelaten tot een doctoraatsstudie.

Welke projecten?

Het projectvoorstel:

  • heeft een economische finaliteit en biedt in geval van succes een meerwaarde voor het betrokken bedrijf.
  • biedt een wetenschappelijke uitdaging die de onderzoeker in staat stelt zich intellectueel te bekwamen en door te groeien tot een volwaardige onderzoeker.

Duur van het mandaat

Een mandaat duurt in principe 4 jaar. Ten laatste na 2 jaar wordt een tussentijdse evaluatie gemaakt van de geboekte vooruitgang.

Lees meer op de website van VLAIO ((opent in nieuw venster)).

Procedure

De aanvragen kunnen het hele jaar door ingediend worden, maar worden gegroepeerd behandeld, met 1 of maximaal 2 uiterste indieningsdata per kalenderjaar. Op dit moment loopt er een oproep met als deadline voor indiening van projectvoorstellen 7 september 2021 (12 uur).

Meer informatie vindt u op de website van VLAIO.

Bedrag

De aanvaarde begroting vormt de basis voor berekening van een subsidie. Het basissteunpercentage bedraagt 50% en kan verhoogd worden.

Lees meer op de website van VLAIO.