Participatie

Meer informatie over onze participatie vindt u op de website Routeplan 2030 ((opent in nieuw venster)).

Officiële documenten

 • De groeiende mobiliteitsvraag is een belangrijke uitdaging in deze regio, maar het mobiliteitssysteem botst vandaag in Antwerpen tegen zijn limieten. Met het Routeplan 2030 wil Vervoerregio Antwerpen een bereikbare en leefbare regio realiseren met een structureel hoge gebruik van duurzame mobiliteitsmiddelen in 2030.

  Het Routeplan 2030 kiest voor een ‘op combimobiliteit gericht mobiliteitssysteem’ als motor voor de transitie: multimodaal reisgedrag waarbij reizigers verschillende vervoermiddelen combineren en overstappen, om zo vlot en duurzaam mogelijk op een bestemming te komen.

  Wat houdt dit concreet in voor de toekomst?

 • Hieronder vindt u de onderdelen van het Routeplan 2030 die reeds tussentijds door de Antwerpse Vervoerregioraad werden goedgekeurd.

 • Meer weten over ons, de lopende projecten of de stand van zaken rond het Routeplan? Neem dan een kijkje op de website van Routeplan 2030 ((opent in nieuw venster)).

 • De Antwerpse Vervoerregioraad heeft geen vaste frequentie voor z’n bijeenkomsten, maar komt samen op momenten wanneer er voldoende beslispunten zijn om een overleg te organiseren. De agenda wordt voorbereid vanuit het Dagelijks Bestuur.

  De verslagen van de vervoerregioraad kunt u hieronder raadplegen. Deze verslagen worden pas online geplaatst wanneer het verslag werd goedgekeurd. Dat gebeurt telkens op de eerstvolgende bijeenkomst van de Vervoerregioraad.

 • De Vervoerregioraad heeft in januari 2021 het korte termijnplan voor alle reguliere tram- en buslijnen van het openbaar vervoer (kernnet en aanvullend net) gunstig geadviseerd onder voorwaarden. Voor het tramnet (onderdeel van het kernnet, waarbij de bevoegdheid van de Vervoerregioraad beperkt is tot een advies) werd vooralsnog door de Minister beslist dat er onvoldoende draagvlak is voor de voorstellen rond het tramnet om tot een definitieve beslissing over te gaan.

 • Het concept voor het Vervoer op Maat werd definitief vastgesteld op de vervoerregioraad van februari 2021.

Vragen

Contact

VERVOERREGIO ANTWERPEN

The Beacon
Sint Pietersvliet 7
2000 Antwerpen

Voorzitters

Koen Kennis
koen.kennis@antwerpen.be (opent in uw e-mail applicatie)

Stad Antwerpen
Voorzitter
Filip Boelaert
filip.boelaert@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Voorzitter