Gedaan met laden. U bevindt zich op: Basisbereikbaarheid

Basisbereikbaarheid

Bent u op zoek naar meer info over het decreet basisbereikbaarheid? Of bent u een ambtenaar die basisbereikbaarheid duidelijk wil uitleggen aan de burger? Op deze pagina vindt u alles wat u moet weten.

Basisbereikbaarheid en Hoppin

Met het decreet basisbereikbaarheid maakte de Vlaamse overheid in 2019 haar hernieuwde mobiliteitsvisie concreet. Met die hernieuwde mobiliteitsvisie, Hoppin, zet Vlaanderen in op efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer, afgestemd op ons fiets- en wegennetwerk. Zo zijn scholen, ziekenhuizen, bedrijfsterreinen, sportcentra, cultuurcentra en winkelcentra vlot bereikbaar voor iedereen.

Centraal staat combimobiliteit. Dat wil zeggen dat u verschillende vervoermiddelen combineert om uw bestemming te bereiken. Denk aan trein, bus, tram, uw eigen wagen en fiets- of deelsystemen zoals een deelfiets of -wagen. Trein, bus en tram blijven vaste waarden. Op drukke verbindingen zet De Lijn in op snellere en frequentere bussen en trams. Op plaatsen waar er minder vraag is naar openbaar vervoer komt er flexvervoer: u reserveert dan vooraf een rit met de flexbus van De Lijn. Ook deelsystemen vormen een aanvulling op de bus- en tramverbindingen van De Lijn. Met een deelfiets- of wagen legt u vlot het eerste of laatste deel van uw traject af.

De implementatie van die nieuwe mobiliteitsvisie brengt heel wat wijzigingen met zich mee voor reizigers. Onder de koepel van Hoppin zal de Vlaamse overheid reizigers informeren, begeleiden en sensibiliseren om hun mobiliteitsgedrag aan te passen en zich in de toekomst duurzaam en combimobiel te verplaatsen.

Lees meer over de doelstellingen van basisbereikbaarheid

Hoppin maakt combimobiliteit eenvoudig

Vlot overstappen van het ene op het andere vervoermiddel doet u aan een Hoppinpunt: een knooppunt waar verschillende vervoermiddelen samenkomen, zoals trein, bus, tram, deelsystemen of flexvervoer. U ziet ze hier en daar al in het straatbeeld en herkent ze aan de paarsgroene Hoppinzuil.

In de Hoppinpuntenzoeker(opent in nieuw venster) of in de Hoppinreisplanner (opent in nieuw venster)kunt ook bekijken welke vervoermiddelen en diensten beschikbaar zijn aan de Hoppinpunten.

Elke dag groeit Hoppin mee

Hoppin, de nieuwe mobiliteitsvisie, wordt gerealiseerd in verschillende fases.

Het nieuwe net van De Lijn wordt gefaseerd ingevoerd. Bussen en trams rijden bijvoorbeeld frequenter, vertrouwde lijnen veranderen mogelijk van nummer of route, er zijn meer rechtstreekse verbindingen naar steden, scholen en ziekenhuizen … De eerste fase startte in juli 2023 en de volgende fase in januari 2024. Op dit moment is circa 90% van het nieuwe net gerealiseerd. Later volgen nog een aantal kleinere aanpassingen.

Sinds 6 januari 2024 vervangen de flexbussen van De Lijn Flex op heel wat plaatsen de gekende belbusjes. Het grote verschil zit in de uitbreiding van het aanbod. Zo kan u in verschillende gemeentes waar er vroeger géén belbussen reden, rekenen op de flexbus. Ook de beschikbare uren zijn uitgebreid.

Om een flexbus te reserveren, gebruikt u de Hoppinreisplanner. Die is beschikbaar als mobiele app en via Hoppin.be(opent in nieuw venster).

Er verschijnen ook steeds meer Hoppinpunten in het straatbeeld. Er staan de komende jaren zo’n 2000 Hoppinpunten gepland over heel Vlaanderen.

Communicatietoolbox