Gedaan met laden. U bevindt zich op: Doelstellingen van basisbereikbaarheid

Doelstellingen van basisbereikbaarheid

Vraaggericht investeren in bereikbaarheid

Met de introductie van basisbereikbaarheid gaan we naar een vraaggericht openbaar vervoer: het aanbod wordt beter afgestemd op de vervoersvraag van de reiziger en op de reële vervoerstromen.

Door het aanbod beter af te stemmen op de vraag, worden overvolle treinen op drukke assen en lege bussen in rustige woonwijken vermeden. Zo worden de vervoersmogelijkheden en financiële middelen op een efficiëntere manier ingezet.

Het combineren van vervoermiddelen vergemakkelijken

Het openbaar vervoer op de drukke assen wordt versterkt, maar ook de bereikbaarheid van deze assen is belangrijk. Om het volledige reistraject op een efficiënte manier af te leggen, moeten verschillende vervoersmogelijkheden naadloos op elkaar aansluiten.

Het combineren van verschillende vormen van mobiliteit noemen we combimobiliteit. Reizigers moeten gemakkelijk kunnen overstappen van het ene vervoersmiddel op het andere, aan herkenbare vervoersknooppunten. Zo kunnen reizigers hun voor- of natraject afleggen met o.a. deelfietsen, deelauto’s of taxi’s.

Lees meer over combimobiliteit

Mobiliteit regionaal en integraal aanpakken

Mobiliteit is een thema dat de gemeentegrenzen overschrijdt. Met de inrichting van vervoerregio’s, vervoerregioraden en regionale mobiliteitsplannen krijgen de gemeenten een kader waarbinnen ze kunnen samenwerken aan mobiliteitsuitdagingen.

Lees meer over de vervoerregio’s

De vervoersnetwerken klaarmaken voor de toekomst

Het op elkaar laten aansluiten van vervoersmogelijkheden vereist afstemming tussen de vervoersnetwerken: het openbaar vervoer, het wegennet, fietsroutes en waterwegen.

Het openbaar vervoer bestaat uit een gelaagd model van netwerken die elkaar aanvullen: het treinnet, het bus- en tramnet en het flexvervoer. De netwerken worden beter verknoopt: er wordt ingezet op goede overstapmogelijkheden en de reiziger wordt op een geïntegreerde manier geïnformeerd.

Lees meer over de vervoersnetwerken

Zorgen voor een vlotte doorstroming van elke vervoersmodus

Investeringen in een betere koppeling tussen mobiliteit, infrastructuur en ruimtelijke ordening moeten zorgen voor een betere doorstroming van auto’s, bussen, trams, fietsen enz.

Verkeersveiligheid aanpakken

De verkeersveiligheid in Vlaanderen wordt aangepakt via onder andere kordate handhaving, investeringen in de infrastructuur en verkeerseducatie.

Lees meer over de plannen rond verkeersveiligheid

Verleiden, motiveren, prikkelen tot gedragsverandering

De Vlaamse overheid wil het gebruik van duurzame vervoersmiddelen stimuleren. De overheid verleent onder andere subsidies voor het aanleggen van betere fietsinfrastructuur(opent in nieuw venster) en duurzaam woon-werkverkeer(opent in nieuw venster).

Vlaanderen een gangmaker maken in innovatie

De Vlaamse overheid wil informatie- en communicatietechnologie inzetten om verplaatsingen veiliger, efficiënter en milieuvriendelijker te maken. Daarvoor wordt er nauw samengewerkt met de academische wereld, gespecialiseerde onderzoeksinstellingen en de industrie.

Lees meer over innovatie in mobiliteit