Om de onderstaande netwerken te verknopen, zetten we in op uitgebouwde vervoersknooppunten. Die vervoersknooppunten noemen we Hoppinpunten voor personenvervoer en hubs voor goederenvervoer.