Om de onderstaande netwerken te verknopen, zetten we in op uitgebouwde vervoersknooppunten. Deze vervoersknooppunten noemen we mobipunten voor personenvervoer en hubs voor goederenvervoer.