Gedaan met laden. U bevindt zich op: Fietsnetwerk

Fietsnetwerk

Het Vlaams fietsnetwerk wordt gevormd door het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF), een netwerk van gemeentegrensoverschrijdende fietsinfrastructuur dat woonkernen en attractiepolen verbindt. Het BFF bestaat uit hoofdroutes, functionele routes en alternatieve routes. Op dit netwerk sluiten ook lokale fietsroutes aan.

Ruggengraat: fietssnelwegen

De ruggengraat van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk is het netwerk van fietssnelwegen (zie ministerieel besluit 15 maart 2018(PDF bestand opent in nieuw venster)). De fietssnelwegen zijn intensief te gebruiken doorgaande fietsroutes tussen steden en belangrijke attractiepolen. Deze zijn uitgerust met kwalitatief hoogwaardige infrastructuur. Hierdoor kunnen op een snelle en veilige manier fietsverplaatsingen over langere afstand worden afgelegd waardoor de fiets een volwaardig alternatief vormt voor de auto op kortere afstanden tot 20 à 30 kilometer.

Verantwoordelijkheden

  • De Vlaamse Regering bepaalt het netwerk van fietssnelwegen na advies van de vervoerregioraad.
  • De vervoerregioraad bepaalt het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk met uitzondering van de fietssnelwegen.
  • De gemeenten bepalen de lokale fietsroutes.