Gedaan met laden. U bevindt zich op: Waterwegennetwerk

Waterwegennetwerk

Aangezien het waterwegennetwerk van de bevaarbare waterlopen inzake ruimtelijke ligging, exploitatie en beheer grotendeels aan lange termijnbeslissingen zijn gekoppeld en quasi geheel is geïntegreerd in het Trans-Europees vervoersnetwerk wordt dit netwerk omwille van zijn strategisch belang niet verder ingedeeld naar lagere schaalniveaus. Concreet betekent dit dat de Vlaamse Regering het netwerk bepaalt.

De vervoerregio's hebben evenwel een adviserende rol vanuit hun taakstelling op het bewaken van de synchromodaliteit inzake:

  • projecten m.b.t de gewenste vaarvolumes voor de binnenvaart
  • de lokalisatie, uitrusting en capaciteit van laad- en loskaaien en overslagpunten met aansluiting op andere modi

Omwille van de gewenste integratie van waterweginfrastructuur in het netwerk voor personenmobiliteit kan de vervoerregioraad uitspraken doen over:

  • de inschakeling van waterweginfrastructuur zoals bruggen en jaagpaden in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
  • de organisatie van personenvervoer over het water (bijv. veren of waterbus)
illustratie vlaamse waterwegen