Gedaan met laden. U bevindt zich op: Netwerk openbaar vervoer

Netwerk openbaar vervoer

Het netwerk openbaar vervoer bestaat uit vier lagen: het treinnet, het kernnet, het aanvullend net en het vervoer op maat. Door die lagen beter met elkaar te verbinden, zullen reizigers vlot van het ene vervoermiddel op het andere kunnen overstappen.

  • Het treinnet vormt de ruggengraat van het openbaar vervoer in Vlaanderen.
  • De bussen en trams van het kernnet zorgen voor de verbinding tussen grote woonkernen en scholen, sport- en recreatiecentra, ziekenhuizen en handelscentra. Het kernnet wordt afgestemd op het treinnet.
  • Het aanvullend net bestaat uit de bussen tussen kleinere steden en gemeenten. Het zorgt voor de aanvoer naar het kernnet en het treinnet. Ook het woon-werkverkeer en het woon-schoolvervoer dat alleen tijdens de spitsuren bestaat, maakt deel uit van dit net.
  • Op bepaalde locaties of tijdstippen of voor bepaalde doelgroepen zijn het treinnet, het kernnet of het aanvullend net niet toegankelijk. Het vervoer op maat (d.i. flexvervoer) kan hier een oplossing bieden. Ook het aanbod voor personen met een beperking (doelgroepenvervoer) valt hieronder. Het vervoer op maat zal online (via website of app) gereserveerd kunnen worden via de Hoppincentrale.

Wie bepaalt? Wie geeft advies?

NetwerklaagWie bepaalt / coördineert?Wie geeft advies?
TreinnetFederaalVlaanderen
KernnetVlaanderenVervoerregio
Aanvullend netVervoerregioGemeente / Vlaanderen
Vervoer op maatVervoerregioGemeente / Vlaanderen

Lees meer in de omzendbrief vervoerregiowerking(opent in nieuw venster).