Het Vlaams wegennetwerk is opgedeeld in wegcategorieën: hoofdwegen, primaire wegen (type I en II), secundaire wegen (type I, II en III) en lokale wegen (type I, II en III). Deze werden in 1997 vastgelegd in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

Het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken voert een evaluatie uit van de bestaande wegcategorisering. Er is nood aan een nieuw theoretisch model waarbinnen nieuwe beleidsontwikkelingen ingebed kunnen worden.