Aanverwante regelgeving

Voorgeschiedenis decreet

 • Stap 3/42019

  Ontwerp van decreet

  Op woensdag 3 april 2019 werd het ontwerp van decreet basisbereikbaarheid aangenomen door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

  Op vrijdag 21 december 2018 keurde de Vlaamse regering het ontwerp van decreet basisbereikbaarheid goed. 

  Bekijk het ontwerp van decreet basisbereikbaarheid van 21 december 2018.

  Volgende instanties gaven hun advies:

 • Stap 20/72018

  Voorontwerp van decreet

  Op vrijdag 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp decreet basisbereikbaarheid goed samen met de indeling van de vervoerregio's.

 • Stap 27/102017

  Conceptnota 2017

  In 2017 nam de Vlaamse Regering kennis van de stand van zaken rond basisbereikbaarheid in een nieuwe conceptnota goedgekeurd op 27 oktober 2017. 

  • De organisatie en werking van de vervoerregioraden wordt beschreven.
  • Voor de concretisering van vervoer op maat wordt er geopteerd een mobiliteitscentrale op te richten.
  • Er wordt een nieuw voorstel van indeling van Vlaanderen gedaan op basis van 15 vervoerregio's.
  • Er wordt besloten om voor alle vervoerregio's geïntegreerde mobiliteitsplannen op te maken met een holistische visie, waarbij infrastructuur en alle vormen van mobiliteit mee worden bekeken.

 • Stap 8/72015

  Resolutie en conceptnota 2015

  Het Vlaams Parlement diende op 8 juli 2015 een resolutie in, betreffende het invoeren van het principe van basisbereikbaarheid bij het Vlaamse stads- en streekvervoer. Het Vlaams Parlement vroeg om werk te maken van een totaal mobiliteitsnetwerk waarbij het aanbod van stads- en streekvervoer niet op zichzelf staat, maar waarbij het aanbod wordt bekeken vanuit de visie van combimobiliteit. Voor- en natrajecten met fiets, auto en andere vervoersmodi moeten namelijk worden gefaciliteerd. 

  Bekijk de volledige resolutie van 8 juli 2015.

  In uitvoering van de resolutie werd een conceptnota opgemaakt. Op 18 december 2015 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota 'Met basisbereikbaarheid naar een efficiënt en aantrekkelijk vervoersmodel in Vlaanderen dat optimaal tegemoetkomt aan de globale en lokale vervoersvraag' goed. 

  Met deze beslissing werd het concept basisbereikbaarheid verder verdiept en geconcretiseerd. De voorgestelde uitrol en timing voor basisbereikbaarheid werd goedgekeurd en de 3 geselecteerde proefregio's (Aalst, Mechelen en Westhoek) werden opgestart. 

 • Stap 23/72014

  Regeerakkoord 2014-2019

  In het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019 werd er afgesproken het openbaar vervoer te hervormen en werd basisbereikbaarheid voor het eerst gemeld: 

  “Het openbaar vervoer moet aantrekkelijker worden, met comfortabele voertuigen, optimale frequenties, concurrentiële snelheid (o.a. door betere tramverbindingen) en eenvoudig geïntegreerde dienstverlening en tarieven. Het concept basismobiliteit wordt basisbereikbaarheid. We verhogen de kostendekkingsgraad van De Lijn, zodat die vergelijkbaar wordt met buitenlandse voorbeelden. We stappen af van de 'gratis'-politiek en beperken de uitgaven voor de interne organisatie bij De Lijn, zorgen voor extra inkomsten uit reclame, controle op zwartrijden, commercieel medegebruik van infrastructuur en meer rechtvaardige en gedifferentieerde tarieven.”

  Bekijk het volledige regeerakkoord 2014-2019.