Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaams afsprakenkader voor Mobiliteit as a Service (MaaS)

Vlaams afsprakenkader voor Mobiliteit as a Service (MaaS)

De Vlaamse overheid vraagt belanghebbenden om bij te dragen aan de realisatie van basisbereikbaarheid. Via een onderzoek wordt gepeild naar wat belanghebbenden belangrijk vinden, waar de aandacht naar toe moet gaan en er kan samengewerkt worden. Afspraken worden gebundeld in een Vlaams MaaS afsprakenkader.

We staan voor grote mobiliteitsuitdagingen. Vlaanderen werkt aan een modal shift en aan duurzame doelstellingen voor mobiliteit. Met de invoering van basisbereikbaarheid wordt ingespeeld op toekomstige multimodale verplaatsingen. Netwerken, knooppunten en vervoersaanbod worden beter op elkaar afgestemd. Gebruikers willen controle en betrouwbaarheid, maar ook vrijheid en flexibiliteit. Mobiliteit als dienst (MaaS) is een digitale hefboom om combimobiliteit mee te realiseren.

De Vlaamse overheid ondersteunt de uitbouw van een veerkrachtig open MaaS-ecosysteem. Efficiënt samenwerken in vertrouwen is daarbij essentieel. Zoveel mogelijk MaaS-actoren worden hierbij betrokken. Daarom organiseert het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW) een onderzoek bij belanghebbenden die betrokken zijn bij de verdere invoering van MaaS in Vlaanderen.

Ga naar de website als u verder op de hoogte wilt blijven van het onderzoek(opent in nieuw venster).