Opdracht

De vervoerregioraad wordt de cockpit voor het mobiliteitsbeleid in de vervoerregio. Niet alleen het openbaar of het collectieve vervoer, ook de voor- en natrajecten met (deel)fiets, (deel)auto en alle andere vervoersmodi worden gefaciliteerd. Daarnaast buigt de vervoerregioraad zich ook over de infrastructuur (wegen, fietswegen, …) en het goederenvervoer binnen de regio.

De vervoerregioraad zal een mobiliteitsplan opstellen voor de hele regio en dat plan ook opvolgen en evalueren. De vervoerregioraad zal het vervoer op maat organiseren en andere strategische projecten adviseren en opvolgen.

Samenstelling

In de vervoerregioraad komen de belangrijkste belanghebbenden uit alle bestuursniveaus samen:

  • Alle gemeenten uit de regio zijn rechtstreeks vertegenwoordigd, meestal door de burgemeester of de schepen van mobiliteit.
  • Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken neemt de regie op, en zit samen met een politieke vertegenwoordiger de vervoerregioraad voor.
  • Het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn en De Vlaamse Waterweg hebben elk een afgevaardigde net zoals Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, De Werkvennootschap, Lantis, … indien relevant voor die regio.
  • De spoorwegen (NMBS en Infrabel), het Departement Omgeving en de provincie zijn geen wettelijke leden van de vervoerregioraad. De vervoerregio’s kunnen hen wel uitnodigen hier deel van uit te maken.