Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vervoerregioraad

Vervoerregioraad

Elke vervoerregio heeft een vervoerregioraad die de invulling van basisbereikbaarheid bewaakt, stuurt en evalueert in een vervoerregio.

Opdracht

De vervoerregioraad wordt de cockpit voor het mobiliteitsbeleid in de vervoerregio. Niet alleen het regulier openbaar vervoer met bus of tram, maar ook de voor- en natrajecten met (deel)fiets, (deel)auto en alle andere vervoersmodi worden gefaciliteerd. Daarnaast buigt de vervoerregioraad zich ook over de infrastructuur (wegen, fietswegen, …) en het goederenvervoer binnen de regio.

De vervoerregioraad zal een mobiliteitsplan opstellen voor de hele regio en dat plan ook opvolgen en evalueren. De vervoerregioraad zal ook het vooraf te reserveren flexvervoer organiseren en andere strategische projecten adviseren en opvolgen.

Samenstelling

In de vervoerregioraad komen de belangrijkste belanghebbenden uit alle bestuursniveaus samen:

  • Alle gemeenten uit de regio zijn rechtstreeks vertegenwoordigd, meestal door de burgemeester of de schepen van mobiliteit.
  • Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken neemt de regie op, en zit samen met een politieke vertegenwoordiger de vervoerregioraad voor.
  • Het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn en De Vlaamse Waterweg hebben elk een afgevaardigde net zoals Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, De Werkvennootschap, Lantis, … indien relevant voor die regio.
  • De spoorwegen (NMBS en Infrabel), het Departement Omgeving en de provincie zijn geen wettelijke leden van de vervoerregioraad. De vervoerregio’s kunnen hen wel uitnodigen hier deel van uit te maken.