Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vervoerregio Antwerpen

Vervoerregio Antwerpen

Vervoerregio Antwerpen is een diverse en uitgestrekte regio met 32 gemeenten, van Essen tot Boom, van Beveren tot Malle, en telt meer dan 1 miljoen inwoners. De groeiende mobiliteitsvraag is een belangrijke uitdaging in deze regio, maar het mobiliteitssysteem in Antwerpen botst vandaag tegen zijn limieten. Met het Routeplan 2030 wil vervoerregio Antwerpen een bereikbare en leefbare regio realiseren met een structureel hoog gebruik van duurzame mobiliteitsmiddelen in 2030. 

Regionaal Mobiliteitsplan

Het Routeplan 2030(opent in nieuw venster), het regionaal mobiliteitsplan van de Vervoerregio Antwerpen, kiest voor een ‘op combimobiliteit gericht mobiliteitssysteem’ als motor voor de transitie: multimodaal reisgedrag waarbij reizigers verschillende vervoermiddelen combineren en overstappen, om zo vlot en duurzaam mogelijk op een bestemming te komen. Meer informatie vindt u op de website Routeplan 2030(opent in nieuw venster).

Wat houdt dit concreet in voor de toekomst?

 • Stap 1

  Minder files rond Antwerpen

  Met het Routeplan 2030 en de modal shift werken we de verschillende verkeersinfarcten rond de stad weg.

 • Stap 2

  Aantrekkelijk openbaar vervoer

  In het Routeplan 2030 voorzien we infrastructuur projecten en kwaliteitseisen die het openbaar vervoer performanter maken.

 • Stap 3

  Meer en betere fietsvoorzieningen

  In Routeplan 2030 worden fietssnelwegen, vrijliggende fietspaden, fietsbruggen en -straten en centraal geplaatste fietsstallingen opgenomen om de hiaten in het fietsnetwerk in te vullen en conflicten met het wegverkeer te vermijden. Hierdoor wordt het gebruik van de fiets veiliger en aantrekkelijker.

 • Stap 4

  100% bereikbaarheid van belangrijke bestemmingen

  Met een netwerk van slimme en multimodale mobiliteitsknooppunten en een hertekend bus- en tramnetwerk maken we elke belangrijke bestemming zo goed mogelijk bereikbaar.

 • Stap 5

  Minder luchtvervuiling en een beter klimaat

  Dankzij de modal shift naar duurzamer vervoer dragen we automatisch bij aan een betere luchtkwaliteit.

 • Stap 6

  Eigen traject voor verkeer van en naar de haven

  Het Haventracé dat het containervervoer over de weg via het noorden van de stad van en naar de haven moet sturen, zijn we volop aan het uitwerken. Bovendien investeert Vlaanderen volop in het spoornetwerk en het waterwegennet om ook bedrijven de modal shift te laten maken met hun goederenvervoer.

 • Stap 7

  Minder kosten voor werkgevers

  Het gebrek aan duurzame mobiliteitsalternatieven maakt dat het voor werkgevers altijd maar moeilijker wordt om personeel te vinden dat in onze regio wil komen werken. Met een betere bereikbaarheid kunnen bedrijven kosten besparen.

 • Stap 8

  Veiliger verkeer

  Door het autoverkeer te laten dalen, het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken, het fietsnetwerk uit te bouwen en veiliger te maken en deelsystemen te promoten, zal het aantal ongevallen en verkeersslachtoffers dalen.

Participatie

Meer informatie over onze participatie vindt u op de website Routeplan 2030(opent in nieuw venster).

Website Routeplan 2030

Meer weten over ons, de lopende projecten of de stand van zaken rond het Routeplan? Neem dan een kijkje op de website van Routeplan 2030(opent in nieuw venster).

Officiële documenten

Plan-Mer

In het kader van de opmaak van het Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) voor de vervoerregio Antwerpen wordt een plan-MER opgemaakt krachtens het ‘Besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2020 over de regionale mobiliteitsplannen met integratie van de milieueffectrapportage’. De milieubeoordeling verloopt in verschillende fases.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek over het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan en het Ontwerp plan-MER voor de vervoerregio Antwerpen liep van 31 oktober tot en met 31 december 2023. Alle info vindt u op vervoerregio-antwerpen/openbaar-onderzoek-vervoerregio-antwerpen

Vragen

Contact

VERVOERREGIO ANTWERPEN

The Beacon
Sint Pietersvliet 7
2000 Antwerpen

Voorzitters

Koen Kennis
koen.kennis@antwerpen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Stad Antwerpen
Voorzitter
Filip Boelaert
filip.boelaert@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Voorzitter