Gedaan met laden. U bevindt zich op: Openbaar onderzoek vervoerregio Antwerpen

Openbaar onderzoek vervoerregio Antwerpen

De vervoerregio Antwerpen heeft een voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan (Routeplan 2030) uitgewerkt. Dat plan legt de globale mobiliteitsvisie vast voor de vervoerregio op een strategisch niveau, en dat voor alle vervoerswijzen. In dit voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan werd rekening gehouden met het Ontwerp plan-MER. Het Ontwerp plan-MER beschrijft de mogelijke milieueffecten van het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan. Iedereen kan deze documenten inkijken en opmerkingen meegeven.

Dit openbaar onderzoek werd afgesloten. De inspraakperiode liep van 31 oktober tot en met 31 december 2023. Alle binnengekomen reacties worden nu gebundeld en behandeld. Nadien wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op deze webpagina én op de website van vervoerregio Antwerpen: www.routeplan2030.be(opent in nieuw venster)

Documenten ter inzage

Hieronder vindt u de documenten die in dit openbaar onderzoek ter inzage werden gelegd:

Het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan Antwerpen (Routeplan 2030) dat bestaat uit een Plannota en aanvullende nota’s die hier integraal deel van uitmaken, meer info hierover vindt u ook in de bijgevoegde ‘leeswijzer’:

Het Ontwerp Plan-MER:

Hoe kunt u opmerkingen doorgeven?

De inspraakperiode voor burgers is intussen afgelopen. U kunt niet meer deelnemen. Specifiek aangeschreven instanties dienen de voor hen aangegeven procedure te volgen.

Meer info

Het Regionaal Mobiliteitsplan kadert binnen basisbereikbaarheid, de Vlaamse visie op mobiliteit. Met basisbereikbaarheid zet Vlaanderen in op een efficiënter, duurzamer en flexibeler vervoer waarin het combineren van verschillende vervoermiddelen centraal staat. Voor de realisatie van basisbereikbaarheid werden de driehonderd Vlaamse steden en gemeenten opgedeeld in 15 vervoerregio’s. Binnen deze vervoerregio’s werken de gemeenten samen een mobiliteitsplan uit, specifiek voor hun regio.

Meer info over vervoerregio Antwerpen en het tot nu toe doorlopen proces vindt u op www.routeplan2030.be(opent in nieuw venster)

Specifiek aangeschreven instanties dienen de voor hen aangegeven procedure te volgen.