Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vervoerregio Brugge

Vervoerregio Brugge

Vervoerregio Brugge is één van de 15 vervoerregio’s in Vlaanderen. Binnen deze vervoerregio bundelen 9 steden en gemeenten, de Vlaamse overheid en andere partijen de krachten om aan de mobiliteit van de toekomst te werken. Hiervoor hebben deze partners samen een Regionaal Mobiliteitsplan uitgewerkt.

Het Regionaal Mobiliteitsplan

Het Regionaal Mobiliteitsplan 2030-2050 voor de vervoerregio Brugge tekent de toekomst van de mobiliteit in de vervoerregio uit en bevat concrete acties voor lokale en bovenlokale overheden om die toekomstvisie te realiseren.

Lees alles over het Regionaal Mobiliteitsplan

Contact

VERVOERREGIO BRUGGE
Mail naar vervoerregio.brugge@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
Bezoekadres
VAC Brugge
Koning Albert I-laan 1-2, bus 81
8200 Brugge
Postadres
Vervoerregio Brugge
Koning Albert II-laan 15, bus 437
1210 Brussel
Voorzitters

Dirk De Fauw
Politieke voorzitter

Stad Brugge

Hannelore Deblaere
Administratieve voorzitter

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)