Over de Vervoerregio Brugge

De regio beschikt voor verschillende modi over een zeer dicht net: de E40, E403 en A11 (N49) dienen als dragers voor het gemotoriseerd verkeer, een spoorwegennet verbindt de kust met het hinterland via Brugge, en de kusttram, het kanaal Gent-Brugge-Oostende en het Boudewijnkanaal zijn de belangrijkste bevaarbare waterlopen. 

De haven van Zeebrugge, de op één na grootste haven van België, zorgt voor heel wat tewerkstelling (ca. 28.000 jobs), maar ook voor heel wat uitdagingen op mobiliteitsvlak voor de regio. Andere uitdagingen zijn onder andere het (kust)toerisme en recreatief en functioneel (fiets)verkeer. 

Deze en andere mobiliteitsvraagstukken zullen vanaf heden in de schoot van de vervoerregioraad behandeld worden. Na aanstelling van een studiebureau gaan we in het voorjaar van start met de opmaak van een geïntegreerd mobiliteitsplan. Voor de opmaak van het openbaarvervoerplan is er de voorbije maanden al een inventarisatie gebeurd: knelpunten, attractiepolen, bestaande vormen van personenvervoer, ...

Contact

VERVOERREGIO BRUGGE 
VAC Brugge
Koning Albert I-laan 1-2, bus 81
8200 Brugge
T 050 24 80 42
vervoerregio.brugge@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
 
Voorzitters 
Dirk De Fauw
dirk.defauw@brugge.be (opent in uw e-mail applicatie)
Stad Brugge
Voorzitter
Hannelore Deblaere
T 050 24 80 42
hannelore.deblaere@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Voorzitter
Team MOW 
Frederik Potvliege
T 050 24 80 45
frederik.potvliege@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Mobiliteitsbegeleider
Jan De Wel
T 050 24 80 44
jan.dewel@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Mobiliteitsbegeleider
Eveline Weyers
T 050 24 80 22
eveline.weyers@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Regiomanager
Anneleen De Schrijver
T 059 56 53 05
anneleen.deschrijver@delijn.be (opent in uw e-mail applicatie)
De Lijn
Vervoerregiomanager
Sven Hoverbeke
T 059 56 53 07
sven.hoverbeke@delijn.be (opent in uw e-mail applicatie)
De Lijn
Vervoerregiodeskundige
Yvan Bellaert
yvan.bellaert@delijn.be (opent in uw e-mail applicatie)
De Lijn
Senior Vervoerregiomanager
Projectleider Kusttram
Nico De Ruyter
T 059 29 59 31
nico.deruyter@vlaamsewaterweg.be (opent in uw e-mail applicatie)
De Vlaamse Waterweg
Districtshoofd Kanalen West