De regio bevindt zich in de Vlaamse ruit op het knooppunt van een aantal belangrijke verkeersnetten zowel over spoor, over water als over de weg. Die assen verbinden de regio met de kust, Antwerpen, Brussel, ... 

De regio groeit en het zal nodig zijn om hierop een antwoord te formuleren in het regionaal mobiliteitsplan. 

Deze en andere mobiliteitsvraagstukken zullen vanaf heden in de schoot van de vervoerregioraad behandeld worden. Na aanstelling van een studiebureau gaat de vervoerregio Gent in het voorjaar van start met de opmaak van een geïntegreerd mobiliteitsplan.

Nieuw voorlopig openbaar vervoerplan 2021

Vervoerregio Gent heeft op 13 mei 2020 het korte termijnplan voor alle reguliere buslijnen van het openbaar vervoer en een concept voor het Vervoer op Maat voorlopig vastgesteld. Het plan wordt definitief afgeklopt in september en treedt in werking in december 2021. De komende maanden wordt het plan voorgesteld aan stakeholders en gemeenteraadsleden.   

Contact

VERVOERREGIO GENT 

VAC Gent
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 80
9000 Gent
050 24 80 42
vervoerregio.gent@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)

 
Voorzitters 

Filip Watteeuw
T 09 266 50 97
schepen.watteeuw@stad.gent (opent in uw e-mail applicatie)

Stad Gent
Voorzitter
Jan Vermeulen
T 09 381 07 70
jan@deinze.be (opent in uw e-mail applicatie)
Stad Deinze
Ondervoorzitter
Hannelore Deblaere
T 050 24 80 42
hannelore.deblaere@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Voorzitter