Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vervoerregio Gent

Vervoerregio Gent

Vervoerregio Gent omvat 23 gemeenten (inclusief drie fusiegemeenten) en telt ongeveer 677.000 inwoners. Het gaat om een grote regio, niet alleen in aantal gemeenten, maar ook in oppervlakte (ca. 1200 km²). De regio bevindt zich in de Vlaamse ruit op het knooppunt van een aantal belangrijke verkeersnetten over spoor, water en de weg. Die assen verbinden de regio met de kust, Antwerpen, Brussel, … De North Sea Port is de belangrijkste tewerkstellingspool.

Regionaal Mobiliteitsplan

Op 23 december 2023 heeft de Vlaamse Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters het Regionaal Mobiliteitsplan 2030-2050 voor de vervoerregio Gent officieel goedgekeurd, nadat de Vervoerregioraad het plan op 21 december 2023 definitief heeft vastgesteld. Dat plan tekent de toekomst van de mobiliteit in de vervoerregio Gent uit en bevat acties voor lokale en bovenlokale overheden om die toekomstvisie te realiseren. Dit plan is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de steden en gemeenten van de vervoerregio met de Vlaamse Overheid, de provincie en de haven. De nadruk wordt gelegd op het bovenlokale aspect, zonder het lokale uit het oog te verliezen. Ook het middenveld en de burger zelf werkten hieraan mee.

Bekijk het Regionaal Mobiliteitsplan:

Wat denk je over onze plannen voor mobiliteit in vervoerregio Gent?

Inhoud is aan het laden

Officiële documenten

Verslagen vervoerregioraad Gent

Participatietraject

 • Stap 29/12020
 • Stap 31/12020
 • Stap 13/22020
 • Stap 2/62020
 • Stap 8/62020
 • Stap 10/112020
 • Stap 19/52021
 • Stap 21/92021

  Op 21 september 2021 organiseerde Vervoerregio Gent een participatiemoment voor de regionale stakeholders.

  In het voorjaar van 2021 werd in de schoot van de vervoerregioraad uitgangspunten en richtingen voor de thema’s van regionaal mobiliteitsplan uitgezet. Dit heeft geleid tot werkhypotheses voor elk van deze thema’s( fiets, openbaar vervoer, auto, logistiek, gedrag en de wisselwerking met ruimtelijk beleid). Dit gebeurde via bilaterale gesprekken met de gemeenten uit de vervoerregio en in workshops met de leden van de vervoerregioraad.

  Op 21 september nodigden we ook verschillende regionale stakeholders uit om samen met ons rond de tafel te zitten over de verschillende thema’s. Voor de uitwerking van deze visie is het perspectief van de gebruikers immers een essentieel onderdeel. Enkel samen kunnen we onderbouwd keuzes maken over hoe we vorm geven aan de mobiliteit in de Gentse regio.

  Verslag mobiliteitsatelier - 21 september 2021(PDF bestand opent in nieuw venster)

 • Stap 15/102021
 • Stap 15/22022
 • Stap 26/42022
 • Stap 28/42022
 • Stap 4/52022
 • Stap 5/52022
 • Stap 1/62022
 • Stap 26/42023

  Naar aanleiding van de voorlopige vaststelling van het Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan op de Vervoerregioraad van 22 maart werd een slotevenement georganiseerd voor leden van de Vervoerregioraad Gent en stakeholders.

  Verslag slotevenement 26 april 2023(PDF bestand opent in nieuw venster)

Plan-MER

In het kader van de opmaak van het Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) voor de vervoerregio Gent wordt een plan-MER opgemaakt krachtens het ‘Besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2020 over de regionale mobiliteitsplannen met integratie van de milieueffectrapportage’. De milieubeoordeling verloopt in verschillende fases.

Heeft u vragen voor ons?

Contact

VERVOERREGIO GENT

VAC Gent
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 80
9000 Gent
vervoerregio.gent@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Voorzitters

Bart Van Thuyne
bart.vanthuyne@deinze.be(opent in uw e-mail applicatie)

Stad Deinze
Voorzitter
Filip Watteeuw
filip.watteeuw@stad.gent(opent in uw e-mail applicatie)
Stad Gent
Ondervoorzitter
Hannelore Deblaere
hannelore.deblaere@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Voorzitter