Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vervoerregio Kortrijk

Vervoerregio Kortrijk

De dynamische regio Zuid-West-Vlaanderen, rond de Leie en de Schelde, omvat 13 gemeenten. De partners werken al een tijd samen rond een aantal grote, verbindende uitdagingen die van belang zijn voor de verschillende Vlaamse, regionale en lokale partners. Sinds 2019 gebeurt de bovenlokale mobiliteitsregie, onder gedeelde verantwoordelijkheid, vanuit de vervoerregio.

Wat denk je over onze plannen voor mobiliteit in Vervoerregio Kortrijk?

Inhoud is aan het laden

De regio Kortrijk werkt aan de nieuwe visie op mobiliteit. Om de doelstellingen van de regio te realiseren is een heuse mobiliteitstransitie nodig, beschreven in het voorlopig ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan dat in de tweede helft van 2023 in openbaar onderzoek gaat.

Proces en participatie

Participatie - VVR Kortrijk

De vervoerregioraad bepaalt zijn werking en hoe bedrijven, organisaties, kennisinstellingen en burgers betrokken worden in het regionaal mobiliteitsbeleid.

Het mobiliteitsforum in februari 2020 was voor de mobiliteitsactoren, het middenveld, de bedrijven en kennisinstellingen het startevent van de vervoerregiowerking. Hun verdere inbreng vond vervolgens plaats via mobiliteitsateliers en thematische werksessies, zowel voor het openbaar vervoerplan 2021 als voor het regionaal mobiliteitsplan.

Naast verschillende initiatieven van de individuele partners vond voor de hele regio tijdens de jaarwissel 2020-2021 ook een burgerbevraging plaats.

Bekijk hier de lijst van stakeholders(PDF bestand opent in nieuw venster)

Plan-MER

In het kader van de opmaak van het Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) voor de vervoerregio Kortrijk wordt een plan-MER opgemaakt krachtens het ‘Besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2020 over de regionale mobiliteitsplannen met integratie van de milieueffectrapportage’. De milieubeoordeling verloopt in verschillende fases.

Officiële documenten

Verslagen vervoerregioraad Kortrijk

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek over het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan en het Ontwerp plan-MER voor de vervoerregio Kortrijk liep van 17 augustus tot en met 15 oktober 2023. Alle info vindt u op vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-vervoerregio Kortrijk.

Contact

VERVOERREGIO KORTRIJK
VAC Brugge
Koning Albert I-laan 1-2
8200 Brugge
vervoerregio.kortrijk@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
Voorzitters

Ruth Vandenberghe
ruth.vandenberghe@kortrijk.be(opent in uw e-mail applicatie)

Stad Kortrijk
Voorzitter
Sofie De Meulenaere
sofie.demeulenaere@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Voorzitter
Team MOW
Davy Willaert
davy.willaert@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Mobiliteitsbegeleider
x
regiomanager.kortrijk@wegenenverkeer.be(opent in uw e-mail applicatie)
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Regiomanager
Björn Cool
bjorn.cool@delijn.be(opent in uw e-mail applicatie)
De Lijn
Vervoerregiomanager
Peter De Meyer
peter.demeyer@vlaamsewaterweg.be(opent in uw e-mail applicatie)
De Vlaamse Waterweg nv