mobiliteitsforum

Terugblik op Mobiliteitsforum 4 februari 2020

Velen grepen de kans om op het mobiliteitsforum (opent in nieuw venster) mee na te denken over mobiliteit in de regio! Het werd een avond waar we heel wat grijpbare kansen geformuleerd hebben om in de regio een vlotte, veilige en vitale mobiliteit te krijgen, voor iedereen en ook voor het vrachtvervoer.

We gaven een beeld van waar we rond mobiliteit in onze regio op willen inzetten, op hoe we de aanpak zien om samen een actieplan op te bouwen en wat we bedoelen met basisbereikbaarheid, een nieuwe mobiliteit.

Na het beluisteren van goede praktijken uit de regio werden grijpbare kansen geformuleerd. Tegelijk werden eigen ervaringen rond hoe we ons verplaatsen naar het werk, naar school voor onze vrije tijd of om boodschappen te doen beschreven. Ze vormden de basis om te onderzoeken wat we kunnen doen om de mobiliteitsdoelstellingen voor de regio te realiseren.

Ook werden vernieuwende denkkaders aangereikt om de mobiliteit in de regio met andere ogen te bekijken.

Het verslag van het mobiliteitsforum (opent in nieuw venster) is nu ook te vinden op het digitaal platform.

Contact

VERVOERREGIO KORTRIJK
VAC Brugge
Koning Albert I-laan 1-2
8200 Brugge
T 050 24 80 41
vervoerregio.kortrijk@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Voorzitters

Vincent Van Quickenborne
T 056 27 71 02
Vincent.VanQuickenborne@kortrijk.be (opent in uw e-mail applicatie)

Stad Kortrijk
Voorzitter
Sofie De Meulenaere
T 050 24 80 41
sofie.demeulenaere@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Voorzitter
Team MOW
Inge Feys
T 050 24 80 43
inge.feys@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Mobiliteitsbegeleider
Franco Verschueren
T 056 23 71 82
franco.verschueren@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Regiomanager
Luc Sagaer
T 059 56 52 65
luc.sagaer@delijn.be (opent in uw e-mail applicatie)
De Lijn
Vervoerregiomanager
Peter De Meyer
peter.demeyer@vlaamsewaterweg.be (opent in uw e-mail applicatie)
De Vlaamse Waterweg