Samen wenst iedereen deze mobiliteitsvraagstukken te inventariseren en te bouwen aan een innovatieve toekomstgerichte mobiliteit. Dit voor een bereikbare samenleving die de dynamiek van de regio ondersteunt.

Contact

VERVOERREGIO KORTRIJK 
VAC Brugge
Koning Albert I-laan 1-2
8200 Brugge
T 050 24 80 41
vervoerregio.kortrijk@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
 
Voorzitters 

Vincent Van Quickenborne
T 056 27 71 02
Vincent.VanQuickenborne@kortrijk.be (opent in uw e-mail applicatie)

Stad Kortrijk
Voorzitter
Sofie De Meulenaere
T 050 24 80 41
sofie.demeulenaere@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Voorzitter
Team MOW 
Inge Feys
T 050 24 80 43
inge.feys@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Mobiliteitsbegeleider
Franco Verschueren
T 056 23 71 82
franco.verschueren@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Regiomanager
Luc Sagaer
T 059 56 52 65
luc.sagaer@delijn.be (opent in uw e-mail applicatie)
De Lijn
Vervoerregiomanager
Peter De Meyer
peter.demeyer@vlaamsewaterweg.be (opent in uw e-mail applicatie)
De Vlaamse Waterweg