Mobiliteitsforum

Met het Mobiliteitsforum (opent in nieuw venster) krijgen maatschappelijke en mobiliteitsactoren de kans om in een vroeg stadium mee na te denken over mobiliteit in de regio. We plannen een avond waar we ons laten inspireren én waar we samen aan het werk gaan. Jullie mee weten, mee denken en mee doen is immers noodzakelijk voor de omslag naar een nieuwe mobiliteit.

Daarom starten we in onze Kortrijkse regio het traject om samen te werken naar een mobiele regio met een mobiliteitsforum. Zo willen we ruimte en tijd geven voor het uitwisselen van meningen, bouwen aan gedeelde visies en acties (co-creatie) en het leren omgaan met verschillen.

Door inspirerende voorbeelden en good practices aan te reiken willen we samen eerste voorstellen van acties ontwikkelen om deze doelstellingen te bereiken. De 5 doelstellingen voor de regio vormen daarbij het kader.

Voor onze regio is het cruciaal dat we efficiënt omgaan met de verplaatsingen. Daarom is het belangrijk dat we het aantal nodige verplaatsingen minimaal maken en zo kort mogelijk houden of activiteiten combineren. Tegelijk willen we dat iedereen vlot toegang kan krijgen tot de voorzieningen. Liefst hebben we dat deze verplaatsingen veilig en duurzaam kunnen gebeuren.

In het mobiliteitsforum willen we verder gaan dan inspraak. We willen ruimte geven aan engagementen in een organisatie of samenleving. Zo kan betrokkenheid, vertrouwen en draagvlak voor beslissingen ontstaan en groeien.

Contact

VERVOERREGIO KORTRIJK 
VAC Brugge
Koning Albert I-laan 1-2
8200 Brugge
T 050 24 80 41
vervoerregio.kortrijk@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
 
Voorzitters 

Vincent Van Quickenborne
T 056 27 71 02
Vincent.VanQuickenborne@kortrijk.be (opent in uw e-mail applicatie)

Stad Kortrijk
Voorzitter
Sofie De Meulenaere
T 050 24 80 41
sofie.demeulenaere@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Voorzitter
Team MOW 
Inge Feys
T 050 24 80 43
inge.feys@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Mobiliteitsbegeleider
Franco Verschueren
T 056 23 71 82
franco.verschueren@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Regiomanager
Luc Sagaer
T 059 56 52 65
luc.sagaer@delijn.be (opent in uw e-mail applicatie)
De Lijn
Vervoerregiomanager
Peter De Meyer
peter.demeyer@vlaamsewaterweg.be (opent in uw e-mail applicatie)
De Vlaamse Waterweg