Het pendel- en schoolverkeer is sterk gericht op de regio's Leuven, Mechelen en Brussel. De Leuvense regio is uitgestrekt en heeft naast zijn studentenstad heel wat te bieden. De vervoerregio telt 31 gemeenten waaronder de stadsregio Leuven, de gemeentes uit Hageland, Haspengouw, Brabantse Leemstreek en Druivenstreek. Op cijfermatig niveau betekent dit een oppervlakte van ca. 1.215.941 km2 met ongeveer 548.870 inwoners en 160.732 arbeidsplaatsen. 

De vervoerregioraad wil werk maken van de mobiliteits-, klimaat- en leefbaarheidsdoelstellingen door het uitbouwen van hoogwaardige netwerken rond openbaar vervoer en fiets, en toepassingen van duurzame en slimme mobiliteitsoplossingen. Het is de ambitie om het aantal intergemeentelijke autoverplaatsingen terug te dringen door het aanbieden van volwaardige alternatieven. Eén van de belangrijkste doelstellingen hierbij is het bundelen van de regionale verplaatsingen door het optimaal en flexibel inzetten van verschillende modaliteiten.

Contact

VERVOERREGIO LEUVEN 
VAC Leuven
Diestsepoort 6
3000 Leuven
T 016 66 58 46
vervoerregio.leuven@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
 
Voorzitters 
Hans Eyssen
hans.eyssen@holsbeek.be (opent in uw e-mail applicatie)
Gemeente Holsbeek
Voorzitter 2019-2021
Mohamed Ridouani
mohamed.ridouani@leuven.be (opent in uw e-mail applicatie)
Stad Leuven
Voorzitter 2022-2024
Mark Thoelen
T 016 66 58 46
mark.thoelen@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Voorzitter
Team MOW 
Veerle Smet
T 016 66 58 48
veerle.smet@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Mobiliteitsbegeleider
Kim Wouters
T 016 66 58 49
kim.wouters@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Mobiliteitsbegeleider
Sara Verstreken
T 016 66 58 14
sara.verstreken@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Regiomanager
Esther Nevelsteen
T 016 31 37 50
esther.nevelsteen@delijn.be (opent in uw e-mail applicatie)
De Lijn
Vervoerregiomanager
Sander Wouters
sander.wouters@delijn.be (opent in uw e-mail applicatie)
De Lijn
Vervoerregiodeskundige
Frank Vanden Bulcke
frank.vandenbulcke@dwv.vlaanderen (opent in uw e-mail applicatie)
De Werkvennootschap
Mobiliteitsmanager
Roel Moors
roel.moors@vlaamsewaterweg.be (opent in uw e-mail applicatie)
De Vlaamse Waterweg
Project-ingenieur