Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vervoerregio Leuven: Wat doen we?

Vervoerregio Leuven: Wat doen we?

De Vervoerregio Leuven is verantwoordelijk voor het voorbereiden, opmaken, opvolgen, evalueren en, in voorkomend geval, herzien van het regionaal mobiliteitsplan. Het regionaal mobiliteitsplan heeft een tijdshorizon van tien jaar (2030). Daarnaast buigt de vervoerregio zich met de opmaak van het openbaar vervoerplan ook op de korte termijn. Dit plan zal in 2022/2023 in voege treden.

Opdracht van de vervoerregioraad

De vervoerregioraad wordt de cockpit voor het mobiliteitsbeleid in de vervoerregio. Niet alleen het openbaar of het collectieve vervoer, ook de voor- en natrajecten met (deel)fiets, (deel)auto en alle andere vervoersmodi worden gefaciliteerd. Daarnaast buigt de vervoerregioraad zich ook over de infrastructuur (wegen, fietswegen, …) en het goederenvervoer binnen de regio.

De vervoerregioraad zal een mobiliteitsplan opstellen voor de hele regio en dat plan ook opvolgen en evalueren. De vervoerregioraad zal het vervoer op maat organiseren en andere strategische projecten adviseren en opvolgen.