Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vervoerregio Limburg

Vervoerregio Limburg

De Vervoerregio Limburg is op een aantal vlakken uniek in Vlaanderen. In de eerste plaats valt de vervoerregio samen met de grenzen van de provincie. Daarnaast is de vervoerregio met 42 steden en gemeenten ook de grootste vervoerregio van Vlaanderen.

Het Regionaal Mobiliteitsplan van de Vervoerregio Limburg in vogelvlucht.

Inhoud is aan het laden

De vervoerregio telt ongeveer 871.000 inwoners gespreid over een oppervlakte van 2.414 km². De regio genereert ca. 243.000 voltijdse arbeidsplaatsen. Dagelijks pendelen 73.000 Limburgers, vooral naar Antwerpen en Brussel. Die pendelstroom is mede verantwoordelijk voor de dagelijkse files van en naar beide tewerkstellingspolen, omdat duurzame alternatieven zowel binnen de regio als grensoverschrijdend onvoldoende aanwezig en/of aantrekkelijk zijn.

Zoals bij elke vervoerregio zijn er binnen de Vervoerregio Limburg specifieke mobiliteitsproblemen en -uitdagingen, waarvan een aantal met een rijke geschiedenis. Bijvoorbeeld de noord-zuidverbinding, de ontsluiting van Haspengouw naar de E40, de leefbaarheid van de kernen van Neerpelt en Hamont-Achel, de ondermaatse openbaarvervoerontsluiting van het Maasland en noordoost Limburg …

Het ontbreken van grote steden, de uitgestrektheid van de provincie, het grote buitengebied en vooral de suboptimale openbaarvervoerontsluiting hebben ertoe geleid dat vandaag de auto nog steeds de overhand heeft.

De laatste decennia heeft de provincie zich meer en meer ontwikkeld als dé fietsprovincie van Vlaanderen. Die bewering klopt, maar geldt slechts voor het recreatieve verkeer. De omslag naar het duurzaam functioneel verkeer moet nog komen. Naast de definitieve doorbraak van de e-bike en de steeds groeiende duurzame bewustwording bij de Limburgers zal de uitbouw van een volwaardig fietssnelwegennetwerk hierbij een cruciale rol spelen.

Processchema en officiële documenten

Nieuwe mobiliteitsaanpak voor Limburg

Inhoud is aan het laden

Verslagen vervoerregioraad

Participatietraject

Bij de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan wordt er veel aandacht besteed aan het bouwen van een zo groot mogelijk draagvlak. Het zijn immers wij allemaal die het plan moeten realiseren. De overheid en de structurele partners (De Lijn, De Vlaamse Waterweg, de Werkvennootschap, de Provincie, de Limburgse steden en gemeenten) zorgt voor het kader en de nodige investeringen om de mobiliteitstransitie alle kansen te geven. Het is immers de ambitie van de Vervoerregioraad om door te groeien naar een duurzame regio, waar stappers, trappers en openbaar vervoer veel prominenter in beeld komen.

Deze transitie kan echter maar lukken met de hulp van iedereen, zowel de middenveldorganisaties als de individuele burgers spelen hierbij een belangrijke rol. Daarom wordt in het planproces veel aandacht besteed aan participatie.

Onderstaand overzicht geeft het participatietraject weer:

 • Stap 21/102019

  Goedkeuring participatietraject

 • Stap 6/12020

  Themadag Vervoer Op Maat

 • Stap 7/12020

  Stakeholdersoverleg SERR: Openbaar Vervoerplan 2020

 • Stap 22/12020

  Stakeholdersoverleg Trein-Tram-Bus: Openbaar Vervoerplan 2020

 • Stap 21/22020

  Persmoment startdag

 • Stap 2/62020

  Vervoerregiodag Limburg

 • Stap 3/72020

  Logistiek platform: focusbepaling

 • Stap 28/82020

  Logistiek platform: visie

 • Stap 12/102020

  Online Ideation

 • Stap 15/122020

  Logistiek platform: opmaak bouwblokken

 • Stap 25/12021

  Stakeholdersoverleg: Regionaal Mobiliteitsplan 2030-2050

 • Stap 29/12021

  Stakeholdersoverleg: Vervoer Op Maat

 • Stap 11/22021

  Stakeholdersoverleg (Nederlandse instanties): Regionaal Mobiliteitsplan 2030-2050

 • Stap 17/52021

  Inspiratiesessie thema Gedrag

 • Stap 26/52021

  Logistiek platform: Regionaal Mobiliteitsplan 2030-2050

 • Stap 8/62021

  Afstemmingsoverleg Beleidsplan Ruimte Limburg – Regionaal Mobiliteitsplan 2030-2050

 • Stap 14/62021

  Vervoerregiodag Limburg

 • Stap 7/92022

  Mobiliteitsatelier 7 september 2022

  Op 7 september 2022 vond het Mobiliteitsatelier plaats van de vervoerregio Limburg. Dit event stond in het teken van “gedragsverandering”. Het was een afwisselend en actief programma met boeiende sprekers en interactieve werksessies. Met een opkomst van meer dan 100 personen, een goede sfeer, inspirerende sprekers en een goede dynamiek was dit een zeer geslaagde namiddag.

  Bekijk hier het verslag:

  Presentatie Mobiliteitsatelier(PDF bestand opent in nieuw venster)

  Verslag Mobiliteitsatelier(PDF bestand opent in nieuw venster)

 • Stap 1/22023

  Mobiliteitscafés Vervoerregio Limburg

  Deze vonden plaats op 1, 2, 7, 8 en 15 februari 2023

  Het regionaal mobiliteitsplan 2030-2050 moet van Limburg één van de meest duurzame provincies ter wereld maken. Om dit waar te maken, werd in 2019 vervoerregio Limburg opgericht. Hierin werken we intussen 3 jaar hard aan het plan om dit doel na te streven. Na 3 jaar kunnen we dan ook stellen dat we stillaan de eindmeet in zicht hebben. Zo werd er intussen een beleidsscenario opgemaakt met een bijhorende actielijst. Samen met geïnteresseerde burgers en stakeholders werd dit scenario bekeken en werden opmerkingen verzameld. Deze input wordt nu meegenomen naar de finale afwerken die spoedig aan de vervoerregioraad en minister wordt voorgelegd ter goedkeuring, waarna ook een openbaar onderzoek van start zal gaan.

  Bekijk hier:

  Presentatie Mobiliteitscafés(PDF bestand opent in nieuw venster)

  Verslag Mobiliteitscafés(PDF bestand opent in nieuw venster)

 • Stap 19/42024

  Slotevent - Inspiratiedag parkeren

Plan-MER

In het kader van de opmaak van het Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) voor de vervoerregio Limburg wordt een plan-MER opgemaakt krachtens het ‘Besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2020 over de regionale mobiliteitsplannen met integratie van de milieueffectrapportage’. De milieubeoordeling verloopt in verschillende fases.

Openbaar Onderzoek

Het openbaar onderzoek over het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan en het Ontwerp plan-MER voor de vervoerregio Limburg liep van 31 mei tot en met 29 juli 2023. Alle info vindt u op: vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-vervoerregio-limburg(opent in nieuw venster)

Contact

VERVOERREGIO LIMBURG
VAC Hasselt
Koningin Astridlaan 50
3500 Hasselt
T 011 74 23 11
vervoerregio.limburg@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
Voorzitters
Bert Lambrechts
T 011 23 70 37
kabinet.lambrechts@limburg.be(opent in uw e-mail applicatie)
Gedeputeerde Provincie Limburg

Sven Lieten
sven.lieten@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)

Team MOW

Mark Thoelen
mark.thoelen@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Voorzitter Team MOW

Pamela Uyttendaele
pamela.uyttendaele@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Mobiliteitsbegeleider

Hilde Bellen
hilde.bellen@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Mobiliteitsbegeleider
Jan Market
jan.market@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Regiomanager
Wim Meermans
wim.meermans@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Regiomanager
Maarten Magis
T 011 85 42 29
maarten.magis@delijn.be(opent in uw e-mail applicatie)
De Lijn
Vervoerregiodeskundige
Peter Rentmeesters
T 011 29 85 26
peter.rentmeesters@vlaamsewaterweg.be(opent in uw e-mail applicatie)
De Vlaamse Waterweg nv
Adviseur Regio Oost
Tom Willems
tom.willems@dwv.vlaanderen(opent in uw e-mail applicatie)
De Werkvennootschap
Integraal projectleider