Voorlopige vaststelling openbaar vervoerplan 2021

Vervoerregio Limburg heeft op 15 juni 2020 het korte termijnplan voor alle reguliere buslijnen van het openbaar vervoer voorlopig vastgesteld. Het plan wordt definitief afgeklopt eind oktober en treedt in werking in december 2021. De komende maanden wordt het plan voorgesteld aan stakeholders en gemeenteraadsleden en zal er verder gewerkt worden aan de invulling van vervoer op maat.

Bekijk:

 

Nieuwe mobiliteitsaanpak voor Limburg

Zoals bij elke vervoerregio zijn er binnen de Vervoerregio Limburg ook specifieke mobiliteitsproblemen en -uitdagingen, waarvan een aantal met een rijke geschiedenis. Bijvoorbeeld de noord-zuidverbinding, de ontsluiting van Haspengouw naar de E40, de leefbaarheid van de kernen van Neerpelt en Hamont-Achel, de ondermaatse openbaarvervoerontsluiting van het Maasland en noordoost Limburg, ... 

Het ontbreken van grote steden, de uitgestrektheid van de provincie, het grote buitengebied en vooral de suboptimale openbaarvervoerontsluiting hebben ertoe geleid dat vandaag de auto nog steeds de overhand heeft. 

De laatste decennia heeft de provincie zich meer en meer ontwikkeld als dé fietsprovincie van Vlaanderen. Deze bewering is zeker waar, maar geldt slechts voor het recreatieve verkeer. De omslag naar het duurzaam functioneel verkeer moet nog komen. Naast de definitieve doorbraak van de e-bike en de steeds groeiende duurzame bewustwording bij de Limburgers, zal het uitbouwen van een volwaardig fietssnelwegennetwerk hierbij een cruciale rol spelen.

Contact

VERVOERREGIO LIMBURG 
VAC Hasselt
Koningin Astridlaan 50
3500 Hasselt
T 011 74 23 11
vervoerregio.limburg@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
 
Voorzitters 

Bert Lambrechts
T 011 23 70 37
kabinet.lambrechts@limburg.be (opent in uw e-mail applicatie)

Sven Lieten
T 011 74 23 24
sven.lieten@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)

Gedeputeerde Provincie Limburg

 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)

Team MOW 

Gijs Dayers
T 011 74 23 39 
gijs.dayers@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Mobiliteitsbegeleider
Sofie Van Campenhout
T 011 74 23 22
sofie.vancampenhout@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Mobiliteitsbegeleider
Pamela Uyttendaele
T 011 74 24 06
pamela.uyttendaele@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Mobiliteitsbegeleider
  
Jan Market
T 011 74 23 66
jan.market@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Regiomanager
Maarten Blomme
T 011 74 23 72
maarten.blomme@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Regiomanager
Maarten Magis
T 011 85 42 29
maarten.magis@delijn.be (opent in uw e-mail applicatie)
De Lijn
Vervoerregiodeskundige
Peter Rentmeesters
T 011 29 85 26
peter.rentmeesters@vlaamsewaterweg.be (opent in uw e-mail applicatie)
De Vlaamse Waterweg
Adviseur Projectontwikkeling & Kenniscentrum vastgoed
Tom Willems
tom.willems@dwv.vlaanderen (opent in uw e-mail applicatie)
De Werkvennootschap
Integraal projectleider