Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vervoerregio Mechelen

Vervoerregio Mechelen

De Vervoerregio Mechelen wordt gevormd door een twaalftal diverse gemeenten rond de centrumstad Mechelen. Van stille pittoreske dorpjes tot een bruisende cultuurstad en alles daartussen. 

Regionaal Mobiliteitsplan

Op 11 januari 2024 heeft de Vlaamse Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters het Regionaal Mobiliteitsplan 2030-2050 voor de vervoerregio Mechelen officieel goedgekeurd, nadat de Vervoerregioraad het plan op 19 december 2023 definitief heeft vastgesteld. Dat plan tekent de toekomst van de mobiliteit in de vervoerregio Mechelen uit en bevat acties voor lokale en bovenlokale overheden om die toekomstvisie te realiseren. Dit plan is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de steden en gemeenten van de vervoerregio met de Vlaamse Overheid en de betrokken provincies. De nadruk wordt gelegd op het bovenlokale aspect, zonder het lokale uit het oog te verliezen. Ook het middenveld en de burger zelf werkten hieraan mee.

Bekijk het Regionaal Mobiliteitsplan:

Eindnota vervoerregio Mechelen(PDF bestand opent in nieuw venster)

Managementsamenvatting(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bijlage: Oriëntatienota(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bijlage: Synthesenota(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bijlage: Actietabel(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bijlage: Plan-MER RMP(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bijlage: Hoppinpunten(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bijlage: Infographic a(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bijlage: Infographic b(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bijlage: Verwerking adviezen(PDF bestand opent in nieuw venster)

De gemeenten uit het arrondissement Mechelen kennen al een lange en intense traditie van samenwerken op verschillende beleidsdomeinen. Ook voor mobiliteit bestaat deze samenwerking, die bij het proefproject is overgegaan naar de vervoerregio, met toevoeging van enkele gemeenten van buiten dit arrondissement.

De regio is in belangrijke mate oost-west gericht, terwijl het doorsneden wordt door noord-zuid gerichte verkeersinfrastructuren (spoorlijn, kanaal, snelwegen) tussen Brussel en Antwerpen. Toch is er naast deze belangrijke attractiepolen een grote interne verplaatsingsgerichtheid naar Mechelen en tal van andere kernen (voor zorg, recreatie, winkels, werk, scholen, instellingen, cultuur, ...).

De regio telt ruim 300.000 inwoners, 140.000 jobs en meer dan 60.000 leerlingen, scholieren en studenten.

Verslagen vervoerregioraad Mechelen

Participatietraject

 • Stap 5/62020

  Vervoerregiodag met reizigersgroep A en B - op weg naar een nieuwe visie voor mobiliteit

 • Stap 11/122020

  Vervoerregio overleg met actoren met reizigersgroep A en B - Regionaal mobiliteitsplan: eerste inzichten en richtingen

 • Stap 13/92021

  Vervoerregioavond met reizigersgroep A en B, aangevuld met C (adviesraden van gemeenten) - Naar een regionaal mobiliteitsplan voor de VVR Mechelen: verdiepen van de mogelijkheden

 • Stap 25/52022

  Vervoerregiodag met reizigersgroep A en B, aangevuld met C - Richting een beleidsscenario voor de VVR Mechelen

 • Stap 2022

  Terugkoppelmoment voorzien voor alle actoren in de actiefase staat gepland in het najaar

Plan-MER

In het kader van de opmaak van het Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) voor de vervoerregio Mechelen wordt een plan-MER opgemaakt krachtens het ‘Besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2020 over de regionale mobiliteitsplannen met integratie van de milieueffectrapportage’. De milieubeoordeling verloopt in verschillende fases.

Plan-MER(PDF bestand opent in nieuw venster)

Openbaar Onderzoek

Het openbaar onderzoek over het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan en het Ontwerp plan-MER voor de vervoerregio Mechelen liep van 31 mei tot en met 29 juli 2023. Alle info vindt u op: vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-vervoerregio-mechelen.

Heeft u vragen voor ons?

Contact

VERVOERREGIO MECHELEN
VAC Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113
2018 Antwerpen
T 03 224 68 45
vervoerregio.mechelen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
Voorzitters
Saadet GülhanGemeente Bornem
Voorzitter
Frank Leys
T 03 224 68 45
frank.leys@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Voorzitter
Team MOW
Joris Deboel
T 03 224 69 14
joris.deboel@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Mobiliteitsbegeleider
Lien Bauwens
lien.bauwens@delijn.be(opent in uw e-mail applicatie)
De Lijn
Vervoerregiomanager
Els Langenus
T 016 31 37 56
els.langenus@delijn.be(opent in uw e-mail applicatie)
De Lijn
Vervoerregiodeskundige
Sander Belmans
sander.belmans@vlaamsewaterweg.be(opent in uw e-mail applicatie)

De Vlaamse Waterweg nv

Judith Wouters
judith.wouters@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
Agentschap Wegen en Verkeer
Regiomanager