Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vervoerregio Midwest

Vervoerregio Midwest

In 2018 besliste de Vlaamse overheid dat gemeentebesturen meer zelf kunnen beslissen hoe ze ‘hun’ mobiliteit organiseren. Maar omdat verkeer natuurlijk niet stopt aan de grens van een gemeente werd Vlaanderen hiervoor opgedeeld in 15 vervoerregio’s. In die vervoerregio’s (VVR’s) werken verschillende gemeenten samen een mobiliteitsplan uit, specifiek voor hun regio. Vervoerregio Midwest is één van die regio’s.

De Vlaamse Regering heeft op 4 december 2020 beslist om de naam van de vervoerregio Roeselare te wijzigen naar vervoerregio Midwest.

Regionaal Mobiliteitsplan

Op 10 februari 2024 heeft de Vlaamse Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters het Regionaal Mobiliteitsplan 2030-2050 voor de vervoerregio Midwest officieel goedgekeurd, nadat de Vervoerregioraad het plan op 30 januari 2024 definitief heeft vastgesteld. Dat plan tekent de toekomst van de mobiliteit in de vervoerregio Midwest uit en bevat acties voor lokale en bovenlokale overheden om die toekomstvisie te realiseren. Dit plan is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de steden en gemeenten van de vervoerregio met de Vlaamse Overheid en de provincie. De nadruk wordt gelegd op het bovenlokale aspect, zonder het lokale uit het oog te verliezen. Ook het middenveld en de burger zelf werkten hieraan mee.

Bekijk het Regionaal Mobiliteitsplan:

Inspiratie

Nu de regionale mobiliteitsplannen van de vijftien vervoerregio’s goedgekeurd zijn, kan het échte werk beginnen: de plannen in de praktijk uitvoeren. Maar de stap van plan naar uitvoering is niet altijd even evident. Om onze lokale politici en mobiliteitsambtenaren daarbij te ondersteunen, bezochten we in april 2024 verschillende steden en gemeenten in en net buiten West-Vlaanderen. We maakten er kennis met succesvolle mobiliteitsprojecten die in lijn liggen met wat we in de regionale mobiliteitsplannen opnamen. In deze inspiratiegids(PDF bestand opent in nieuw venster) vind je tekst en uitleg over de aanleiding en de uitdaging van de projecten, maar ook over het eindresultaat en de weg ernaartoe. Er is ook aandacht voor draagvlak bij de projecten, het belang ervan voor het lokaal beleid, de relatie met het regionaal mobiliteitsplan, …

Uitdagingen

Maak kennis met basisbereikbaarheid en de uitdagingen voor de Vervoerregio Midwest.

Inhoud is aan het laden

Over de vervoerregio Midwest

De vervoerregio Midwest is een boeiende regio opgebouwd rond het regionaal stedelijk gebied Roeselare en aansluitende gemeenten.

De regio kent een opvallende economische dynamiek, vooral geconcentreerd in het Roeselaarse en in de zuidelijke kernen Wielsbeke en Oostrozebeke aansluitend bij de activiteitenas langs de Leie. Het noordelijke deel van de regio heeft een landelijker karakter met Tielt en Torhout als regionale centra en grotere woon- en landbouwgemeenten als Wingene en Ruiselede. Er is een duidelijke interactie met buurregio’s Brugge, Gent, Kortrijk, Westhoek en Oostende.

De vervoerregio is geënt op een aantal belangrijke structurerende assen: de E403, de spoorlijnen Kortrijk-Brugge en De Panne-Antwerpen en het kanaal Roeselare-Leie. Net buiten de regio spelen ook de E40 Brussel-Veurne en de E17 Gent-Kortrijk een belangrijke rol.

De vervoerregio telt circa 260.122 inwoners gespreid over een oppervlakte van 650.972 km². De regio genereert ca. 102.275 arbeidsplaatsen.

De vervoerregioraad Midwest is het forum voor de voorbereiding, uitwerking en goedkeuring van het geïntegreerd mobiliteitsbeleid voor de hele regio. De 18 gemeenten werken daarbij samen met de diensten van het Vlaamse beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken en Omgeving, het provinciebestuur en NMBS/Infrabel.

Het nieuwe openbaar vervoerplan

De vervoerregioraad Midwest heeft op dinsdag 15 december 2020 het nieuwe vervoerplan voor de regio definitief goedgekeurd. Het plan tekent een netwerk uit binnen de beschikbare enveloppe van 15 miljoen euro Vlaamse middelen. De Lijn en de Vlaamse overheid nemen de implementatie van dat plan nu verder op.

Het regulier net verder versterkt, ook op zondag

De vernieuwde aanpak van het openbaar vervoer vertrekt vanuit een regionaal netwerk van kernlijnen die op werkdagen minstens elk uur zullen rijden. Voor veel bestaande lijnen vormt dat een belangrijke stap vooruit ten opzichte van vandaag. Die verschillende lijnen vormen samen een dragend netwerk dat zorgt voor een regelmatige, stabiele verbinding van de kernen in de regio en over de regiogrenzen. Door de bundeling van lijnen ontstaat op bepaalde trajecten zoals Tielt – Meulebeke of Oostrozebeke – Waregem zelfs een halfuurfrequentie. Dat dragende netwerk wordt gevormd door volgende verbindingen:

 • Torhout – Koekelare – Diksmuide
 • Torhout – Eernegem – Gistel – Oostende
 • Torhout – Kortemark – Staden – Ieper
 • Torhout – Lichtervelde – Hooglede – Roeselare
 • Torhout – Aartrijke – Zedelgem – Brugge
 • Roeselare – Ardooie – Zwevezele
 • Roeselare – Tielt
 • Tielt – Wingene – Brugge
 • Tielt – Aalter
 • Tielt – Dentergem – Waregem
 • Waregem – Meulebeke – Tielt
 • Waregem – Ingelmunster – Roeselare
 • Tielt – Meulebeke – Kortrijk
 • Kortrijk – Izegem – Roeselare
 • Roeselare – Menen via Ledegem en Dadizele
 • Ledegem – Kortrijk
 • Roeselare – Zonnebeke – Ieper
 • Roeselare – Poelkapelle – Langemark
 • Roeselare – Staden – Diksmuide

Het plan voorziet ook een versterking van de zondagbediening. Alle lijnen van de vervoerregio Midwest die door de week op een vaste cadans rijden, zullen straks ook op zaterdag en zondag bediend worden. Dat is belangrijk nieuws voor de gemeenten Ardooie, Dentergem, Lichtervelde, Roeselare, Staden, Tielt en Wielsbeke. Ten oosten van de lijn Wingene – Tielt – Ingelmunster rijdt vandaag op zondag geen enkele bus. Het nieuwe plan brengt daar structureel verandering in.

Daarnaast voorziet het plan in een ontsluitend netwerk van functionele ritten die de ochtend- en avondspits opvangen. Dat is belangrijk voor veel scholieren in de regio.

Versterking van het regionaalstedelijk netwerk

De vervoerrregio voorziet binnen het regionaalstedelijk gebied Roeselare een avondnet dat zal zorgen voor verbindingen vanuit de kernen Staden, Hooglede, Gits, Ardooie, Izegem, Ledegem en Moorslede naar het station van Roeselare en terug. Die lijnen volgen hetzelfde traject als de lijnen overdag en rijden in beide richtingen van 20 uur tot rond 22.30 uur (laatste vertrek station Roeselare), en op vrijdag en zaterdag tot rond 2.30 uur.

Visie op het vervoer op maat

Het nieuwe vervoerplan bevat ook een visie op het vervoer op maat. Dat staat in voor de zogenaamde first en last mile. Het vervoer op maat is er voor wie geen beroep kan doen op het sterke openbaar vervoernetwerk. Het vangt verspreide vervoervragen op of bedient specifieke doelgroepen zoals mensen met een mobiliteitsbeperking. Het vervoer op maat zal er in de vervoerregio Roeselare als volgt uitzien:

 • Een flexibel, vraaggestuurd systeem van taxi’s of busjes dat verspreid wonende bewoners vanaf haltes of mobipunten naar het dragend netwerk aanvoert.
 • Een flexibel, vraaggestuurd vervoersysteem voor doelgroepgebruikers zoals mensen met een mobiliteitsbeperking. Dat vervoer rijdt van bij hen thuis naar hun bestemming.
 • Op 16 bijkomende plaatsen komt een back-to-one fietsdeelsysteem. Die deelfietsen komen bovenop bestaande initiatieven aan de stations van Izegem, Tielt, Torhout en Roeselare.
 • 2 elektrische deelwagens aan elk treinstation ondersteunen mee de transitie naar meer duurzame mobiliteit en bieden een alternatief voor een (2de) wagen.
 • Binnen het vervoer op maat worden ook een aantal vaste verbindingen ingelegd:
  • De site van de penitentiaire instelling en opvangcentrum op de grens van Wingene en Ruiselede krijgt een vaste lijn die de verbinding met Wingene en Beernem station verzorgt. Die vaste lijn komt tegemoet aan het grote aantal belbusgebruikers dat er vandaag is. Daarnaast zorgt een dagelijkse spitsrit voor de verbinding naar Aalter.
  • De inkomende dragende lijnen in de centrumstad Roeselare worden op marktdagen aangevuld met twee ontsluitende lijnen die vanuit de wijken vertrekken en die met de Grote Markt verbinden. Dat komt tegemoet aan een specifieke vervoersvraag en test tegelijk het potentieel voor een ontsluitend stadsnet.

Vervolgtraject

Het goedgekeurde vervoerplan vormt de basis voor het toekomstig openbaar vervoernetwerk in de regio. De implementatie ervan wordt concreet door De Lijn en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken opgenomen. Het departement zorgt onder andere voor de organisatie van de mobiliteitscentrale die het vervoer op maat zal aansturen en voor de aanbesteding van het vervoer op maat.

De komende maanden wordt ook samen met de gemeenten gewerkt aan de praktische kant van het nieuwe netwerk (mobipunten, haltelocaties, doorstroming, toegankelijkheid…). Het is daarnaast de bedoeling voor elk van de 15 vervoerregio’s een geïntegreerd mobiliteitsplan op te stellen dat niet enkel focust op het openbaar vervoer, maar ook op andere elementen in het voorontwerp decreet basisbereikbaarheid: “Basisbereikbaarheid gaat hand in hand met een duurzaam ruimtelijk kader door middel van een geïntegreerde aanpak van vervoer, infrastructuur en ruimtelijke ontwikkelingen, op het gebied van zowel planvorming, financiering als exploitatie”.

De opmaak van dat geïntegreerd mobiliteitsplan is parallel aan het nieuwe vervoerplan in 2019 door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken opgestart en wordt uitgewerkt in de schoot van de Vervoerregioraad Midwest.

Plan-Mer

In het kader van de opmaak van het Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) voor de vervoerregio Midwest wordt een plan-MER opgemaakt krachtens het ‘Besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2020 over de regionale mobiliteitsplannen met integratie van de milieueffectrapportage’. De milieubeoordeling verloopt in verschillende fases.

Verslagen vervoerregioraad Midwest

Participatietraject

 • Stap 8/12020

  Peergroupsessie voor mobiliteitsbeperkten

 • Stap 5/22020

  Startmoment voor de raadsleden

 • Stap 5/22020

  startmoment stakeholders

 • Stap 11/52020

  Peergroupsessie met jeugdconsulenten over OV

 • Stap 27/52020

  Stakeholderssessie OV-plan

 • Stap 9/62020

  sessie raadsleden OV-plan

 • Stap 8/72020

  stakeholdersessie mobiliteit

 • Stap 18/112020

  stakeholdersessie ruimte

 • Stap 16/122020

  stakeholdersessie mobiliteit

 • Stap 26/12021

  online burgerbevraging

  Via sociale media en andere kanalen werden burgers uitgenodigd om een enquête in te vullen over mobiliteit.

  Rapport burgerbevraging(PDF bestand opent in nieuw venster)

 • Stap 23/32021

  stakeholderssessie OV lange termijn en veiligheid

 • Stap 19/112021

  stakeholdersessie logistiek

 • Stap 11/102022

  Infomoment visienota voor stakeholders en raadsleden

 • Stap 28/22023

  Bevraging gemeentelijke adviesraden

 • Stap 25/92023

  Infocafé voor burgers en stakeholders n.a.v. openbaar onderzoek

Heeft u vragen voor ons?

Contact

VERVOERREGIO MIDWEST
VAC Brugge
Koning Albert I-laan 1-2
8200 Brugge
T 050 24 80 40
vervoerregio.midwest@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
Voorzitters
Dirk Verwilst
T 050 24 80 40
dirk.verwilst@meulebeke.be(opent in uw e-mail applicatie)
Gemeente Meulebeke
Voorzitter
Lieven Van Eenoo
T 050 24 80 40
lieven.vaneenoo@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Voorzitter
Team MOW

Niels Verdonck
T 0471 44 51 29
niels.verdonck@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Mobiliteitsbegeleider

Rik Loyson
T 051 46 08 14
rik.loyson@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Regiomanager
Vincent Huart
T 059 56 53 24
vincent.huart@delijn.be(opent in uw e-mail applicatie)
De Lijn
Vervoerregiomanager
Kelly Vyaene
T 059 56 52 55
kelly.vyaene@delijn.be(opent in uw e-mail applicatie)
De Lijn
Vervoerregiodeskundige
Laura Desimpelaere
laura.desimpelaere@vlaamsewaterweg.be(opent in uw e-mail applicatie)
De Vlaamse Waterweg nv