Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vervoerregio Vlaamse Rand

Vervoerregio Vlaamse Rand

De vervoerregio Vlaamse Rand ligt centraal in Vlaanderen en omvat 33 gemeenten met 660.000 inwoners. De vervoerregio bundelt 16 van de 19 Vlaamse gemeenten die aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest grenzen. De Vlaamse Rand is een ruimtelijk divers gebied en wordt gekenmerkt door een stedelijke rand rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een landelijk gebied daarbuiten. De grootste steden binnen de Vlaamse Rand zijn Vilvoorde en Halle.

De vervoerregio heeft verschillende belangrijke industriegebieden, waarbij de luchthaven van Zaventem centraal staat als het tweede grootste tewerkstellingspool van Vlaanderen.

Op mobiliteitsvlak is de link met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de impact van de Ring R0 en de aansluitende hoofdwegen (E40, E19 en A12) van cruciaal belang. Deze hoofdwegen vormen een belangrijke uitdaging voor onze vervoerregio. We wensen de bereikbaarheid en de leefbaarheid binnen de Vlaamse Rand zo goed mogelijk te waarborgen. 

Kaart Vervoerregio Vlaamse Rand - vaste leden en aanvullende leden. De gearceerde gebieden zijn de aanvullende leden. 

Vervoerregio Vlaamse Rand keurt regionaal mobiliteitsplan goed

“Bereikbaarheid en leefbaarheid van regio verbeteren” - Vervoerregio Vlaamse Rand heeft op 5 december het regionaal mobiliteitsplan definitief vastgesteld. Dit plan tekent de toekomst van de mobiliteit in de rand rond Brussel uit en bevat concrete acties om die toekomstvisie te realiseren. Het regionale mobiliteitsplan werd ter goedkeuring voorgelegd aan Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters, deze gaf haar goedkeuring op 15 december.

Lees het persbericht: Vervoerregio Vlaamse Rand keurt Regionaal Mobiliteitsplan goed.

Informatieve website op maat over het Regionaal Mobiliteitsplan

digitaal infoplatform Vlaamse Rand
© dMOW Beleid

We hebben een website ontwikkeld die aan de hand van kaarten en informatieve videofragmenten, het Regionaal Mobiliteitsplan helder toelicht. We overlopen de verschillende vervoersmodi en geven ook een geografisch overzicht van de hele vervoerregio en een inzicht in de maaswerking die de vervoerregio opdeelt in deelgebieden of ‘mazen’. Zo kan u ook nakijken wat er in uw omgeving voorzien is. Klik hier voor het informatieplatform(opent in nieuw venster)

Andere documenten

Participatie Regionaal Mobiliteitsplan

Grafisch overzicht acties Regionaal Mobiliteitsplan bij participatieve startdag 2020

De vervoerregio maakt een visie voor middellange termijn (2030) en lange termijn (2050) over de mobiliteit in de Vlaamse Rand. Deze visie vormt de basis vormen voor het Regionaal Mobiliteitsplan. Er wordt permanent werk gemaakt van een participatief overleg met de leden en adviserende leden, lokale besturen, betrokken maatschappelijke actoren en partners, en de ‘brede bevolking’. Vanaf de startdag live met alle betrokkenen, en later (noodgedwongen) via digitale overlegmomenten. U vindt hieronder een overzicht van de voorbije en geplande acties, voor zowel de actoren als de bevolking.

Het participatietraject is ook vastgelegd in een nota, goedgekeurd door de Vervoerregioraad : zie nota participatietraject.(PDF bestand opent in nieuw venster)

Brede actoren

Wie?

 • Potentieel van alle maatschappelijke en mobiliteitsactoren (de georganiseerde burgers/middenveld) met focus op regionaal niveau. Lijst stakeholders(PDF bestand opent in nieuw venster)
 • Aandacht voor vertegenwoordiging van maatschappelijke 5-hoek, idem met focus op regionaal niveau: overheid – kennisinstellingen – bedrijven – middenveld – burgers

Bevolking

Wie?

 • Alle maatschappelijke en mobiliteits-actoren (de georganiseerde burgers/middenveld/kennisinstellingen/bedrijven) met focus op lokaal niveau
 • Individuele burgers met interesse in mobiliteit en/of met specifiek belang bij specifiek mobiliteitsissues (bv. lokaal verkeersprobleem)
 • Informeel georganiseerde burgers (bv. wijkcomités)

Participatietraject

Het participatietraject is gestart begin 2020 en eindigde midden 2023.

 • Stap 3/22020
 • Stap 15/102020

  Digitale enquête (1274 burgers), diende als input voor de visie en doelen van de vervoerregio

 • Stap 17/112020
 • Stap 29/112021
 • Stap 17/22022
 • Stap 7/62022
 • Stap 1/72022
 • Stap 1/92022
 • Stap 31/52023

Plan-MER

In het kader van de opmaak van het Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) voor de vervoerregio Vlaamse Rand wordt een plan-MER opgemaakt krachtens het ‘Besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2020 over de regionale mobiliteitsplannen met integratie van de milieueffectrapportage’. De milieubeoordeling verloopt in verschillende fases.

Verslagen vervoerregioraden

De Vervoerregio Vlaamse Rand organiseert maandelijks een vervoerregioraad (behalve in augustus). U vindt hieronder per jaar een overzicht van de goedgekeurde verslagen. We zijn gestart op 4 juni 2019.

Contact

VERVOERREGIO VLAAMSE RAND
VAC Leuven
Diestsepoort 6
3000 Leuven

vervoerregio.vlaamserand@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
Voorzitters
Stijn Quaghebeur
T 02 451 69 93
stijn.quaghebeur@dilbeek.be(opent in uw e-mail applicatie)
Gemeente Dilbeek
Politiek voorzitter
Filip Boelaert
T 02 553 71 02
filip.boelaert@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Ambtelijk voorzitter
Team MOW
Anita Jaspers

anita.jaspers@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
voorzitter vervoerregio
Stien Verlinden

stien.verlinden@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Mobiliteitsbegeleider

Xantha Langhendries

xantha.langhendries@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Mobiliteitsbegeleider
Raf Van den Broeck
T 016 66 57 91
rafael.vandenbroeck@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Regiomanager
Philippe Jacobs
T 016 31 36 90
philippe.jacobs@delijn.be(opent in uw e-mail applicatie)
De Lijn
Vervoerregiomanager

Joachim Nijs

joachim.nijs@delijn.be(opent in uw e-mail applicatie)

De lijn

Vervoerregiodeskundige

Marc Awouters

marc.awouters@dwv.vlaanderen(opent in uw e-mail applicatie)

De Werkvennootschap

Algemeen Programmamanager

Lief Vanspringel
T 03 860 63 43
lief.vanspringel@vlaamsewaterweg.be(opent in uw e-mail applicatie)
De Vlaamse Waterweg nv