Gedaan met laden. U bevindt zich op: Belastbare grondslag van het verkooprecht

Belastbare grondslag van het verkooprecht

Als u een woning, een appartement of een bouwgrond koopt, dan betaalt u op de aankoopsom het verkooprecht (registratiebelasting). 

Het verkooprecht wordt berekend op de overeengekomen waarde. Deze overeengekomen waarde is de geldwaarde die de u aan de verkoper betaalt voor de aankoop van het verkochte onroerend goed of recht. Deze overeengekomen waarde mag niet lager zijn dan de verkoopwaarde van de overgedragen onroerende goederen.