Het verkooprecht wordt berekend op de overeengekomen waarde. Deze overeengekomen waarde is de geldwaarde die de u aan de verkoper betaalt voor de aankoop van het verkochte onroerend goed of recht. Deze overeengekomen waarde mag niet lager zijn dan de verkoopwaarde van de overgedragen onroerende goederen.