Werkwijze kwartaalverlenging

Werkwijze kwartaalverlenging in het aanslagjaar

Kwartaalverlenging laatste kwartaal

Aangifte

Verplaatsen kenteken

Aankoop extra kenteken

Stopzetting opstelling

Foren