Gedaan met laden. U bevindt zich op: Belasting op automatische ontspanningstoestellen

Belasting op automatische ontspanningstoestellen

De belasting op automatische ontspanningstoestellen (AOT) is een belasting die wordt geheven op automatische toestellen zoals bijvoorbeeld gokautomaten of bingokasten die op de openbare weg, in voor het publiek toegankelijke plaatsen of in een privé-omgeving staan opgesteld. 

Wanneer en waar

De belasting op automatische ontspanningstoestellen is verschuldigd aan het Vlaamse Gewest als de automatische ontspanningstoestellen opgesteld zijn op het grondgebied van het Vlaamse Gewest.

Praktisch

Bent u eigenaar? Het opstellen van automatische ontspanningstoestellen is strikt gereglementeerd. U heeft er in de meeste gevallen een specifieke vergunning voor nodig. Zodra er een automatisch ontspanningstoestel wordt opgesteld, moet u ook een fiscale aangifte indienen bij de Vlaamse Belastingdienst.

Bent u invoerder of fabrikant? Dan dient u in sommige gevallen van elk model van toestel een aangifte tot fiscale rangschikking in te dienen alvorens tot de opstelling, de verkoop of de verhuring ervan over te gaan. In Vlaanderen is dit vanaf 1 januari 2023 niet meer nodig.

Berekening

Het tarief van de belasting is afhankelijk van de fiscale rangschikking van het toestel.

Betaling

De belasting op automatische ontspanningstoestellen moet betaald worden door de eigenaar van het toestel. De belasting wordt geheven per kwartaal. Na de verzending van het aanslagbiljet hebt u 2 maanden de tijd om de verschuldigde belasting te betalen.

Controle

De Vlaamse Belastingdienst voert controles uit op de toepassing van de belasting en kan bij overtreding sancties nemen.