Gedaan met laden. U bevindt zich op: Betaling van de belasting

Betaling van de belasting

De belasting op automatische ontspanningstoestellen moet betaald worden door de eigenaar van het toestel. De belasting wordt geheven per kwartaal. Na de verzending van het aanslagbiljet hebt u 2 maanden de tijd om de verschuldigde belasting te betalen.

   Wie?

   De belasting op automatische ontspanningstoestellen moet betaald worden door de eigenaar van het toestel. De eigenaar is dus de belastingplichtige.

   Als de aangifte niet of niet tijdig door de eigenaar gebeurt, moet de uitbater van de plaats of het lokaal waar het toestel opgesteld staat de belasting betalen. Hij wordt dan de belastingschuldige.

   Wanneer ontvang ik het aanslagbiljet?

   U ontvangt een aanslagbiljet nadat u een aangifte hebt ingediend via het digitaal loket van de Vlaamse Belastingdienst(opent in nieuw venster).

   Belasting per kwartaal

   De belasting wordt geheven per kwartaal.

   Hoeveel tijd heb ik om de belasting te betalen?

   Na de verzending van het aanslagbiljet hebt u 2 maanden de tijd om de verschuldigde belasting te betalen.

   Kan ik vragen om uitstel van betaling of een afbetalingsplan?

   U kunt geen uitstel van betaling krijgen maar u kunt wel een afbetalingsplan aanvragen.

   Niet eens met het aanslagbiljet

   Als u meent dat u ten onterechte een aanslagbiljet hebt gekregen, dat de belasting verkeerd werd berekend of dat u in aanmerking komt voor een vermindering of vrijstelling die u niet hebt gekregen, kunt u een bezwaar indienen. In bepaalde gevallen kan u ook een verzoek tot ambtshalve ontheffing indienen.