Gedaan met laden. U bevindt zich op: Sancties

Sancties

De belasting op automatische ontspanningstoestellen (AOT) is een belasting die wordt geheven op automatische toestellen zoals bijvoorbeeld gokautomaten of bingokasten die op de openbare weg, in voor het publiek toegankelijke plaatsen of in een privé-omgeving staan opgesteld. 

De Vlaamse Belastingdienst voert controles uit op de toepassing van de belasting en kan bij overtreding sancties nemen.

Sancties

De verschuldigde belasting wordt dan ambtshalve vastgesteld en bovendien wordt een belastingverhoging opgelegd.

Belastingverhogingen

  • De belasting wordt verhoogd met 20% als:
    • er een ambtshalve aanslag gevestigd wordt omwille van een laattijdige, onjuiste of onvolledige aangifte
  • De belasting wordt verhoogd met 100% als:
    • de overtredingen gepleegd zijn met de bedoeling de belasting te ontduiken of de vestiging ervan onmogelijk te maken
    • het gaat om verboden automatische ontspanningstoestellen, waarvoor geen vergunning is verkregen

Controlemaatregelen

Een overzicht van de controlemaatregelen vindt u op onderstaande pagina: