Gedaan met laden. U bevindt zich op: Fiscale rangschikking

Fiscale rangschikking

Vanaf 1 januari 2023 zijn er nog maar vier fiscale categorieën in plaats van vijf. Ze worden genummerd van 1 tot 4, Het is de fiscale categorie die de hoogte van de belasting bepaalt.

Vier fiscale categorieën

Vanaf 1 januari 2023 zijn er nog maar vier fiscale categorieën in plaats van vijf. Voor toestellen in categorie 1 en 2 legt de Kansspelwet bepaalde vereisten op en is een vergunning nodig. Ze worden ook door de Kansspelcommissie gekeurd, bijvoorbeeld om de maximale inzet en de uitgekeerde winst na te kijken.

Categorie

Soorten toestellen

Categorie 1

automatische ontspanningstoestellen die kansspelen zijn volgens de Kansspelwet van 7 mei 1999(opent in nieuw venster) artikel 2, eerste lid, 1°

(met uitzondering van de toestellen die behoren tot categorie 2)

Categorie 2

automatische ontspanningstoestellen die in de Kansspelwet van 7 mei 1999(opent in nieuw venster) artikel 2, eerste lid, 11° worden gedefinieerd als ‘automatische kansspelen met verminderde inzet’

Categorie 3

automatische ontspanningstoestellen die het toelaten, zelfs toevallig of bijkomstig, een prijs te winnen in geld, in natura, of in de vorm van penningen of premiebons

(met uitzondering van de toestellen die behoren tot categorie 1 of 2)

Categorie 4

alle automatische ontspanningstoestellen die niet behoren tot categorie 1, 2 of 3.

Voor deze toestellen moet u geen fiscale aangifte indienen.

Aangifte tot fiscale rangschikking

De fabrikant, de invoerder of al wie als dusdanig optreedt, moet voordat hij in België een automatisch ontspanningstoestel opstelt, verkoopt of verhuurt, voor elk toestelmodel een aangifte tot fiscale rangschikking indienen.

In Vlaanderen is dit vanaf 1 januari 2023 niet meer nodig, in de andere gewesten nog wel:

  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De FOD Financiën houdt het repertorium nog bij voor het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. Voor toestellen die in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest zullen worden opgesteld moet de fabrikant of invoerder nog steeds een aanvraag tot rangschikking indienen bij de FOD Financiën.

U vindt het model van aangifte terug op de website van de FOD Financiën onder de rubriek “wie moet een automatisch ontspanningstoestel aangeven?(opent in nieuw venster)”.

  • Wallonië

Vanaf 1 januari 2022 moet een aanvraag voor een toestel dat in Wallonië wordt opgesteld, gericht worden aan de Waalse overheidsdienst – Financiën(opent in nieuw venster).

Veelgestelde vragen

Een overzicht van enkele veelgestelde vragen: