Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vermindering van de belasting op automatische ontspanningstoestellen voor toestellen met een spaarsysteem

Vermindering van de belasting op automatische ontspanningstoestellen voor toestellen met een spaarsysteem

In principe zijn toestellen met een spaarsysteem gerangschikt als categorie A, maar door het gedoogbeleid worden ze belast volgens de categorie vermeld in het repertorium (C, D of E).

Opgelet! Deze vermindering geldt niet meer vanaf 1 januari 2023.

Wat zijn toestellen met een spaarsysteem?

Toestellen met een spaarsysteem zijn toestellen waarbij de winst onder de vorm van tickets kan gespaard worden om in te ruilen voor een grotere prijs.

De waarde van de tickets afzonderlijk bedraagt niet meer dan 6,20 euro, de gespaarde prijs kan een grotere waarde hebben.

Hoeveel bedraagt de vermindering?

De Vlaamse Belastingdienst voorziet in afwachting van een mogelijke herziening van het repertorium tot en met 2022 een gedoogbeleid voor toestellen met een spaarsysteem. In principe zijn toestellen met een spaarsysteem gerangschikt als categorie A, maar door het gedoogbeleid worden ze belast volgens de categorie vermeld in het repertorium (C, D of E).

Concreet voor de toestellen met een spaarsysteem:

  • toestellen van categorie C en D moeten niet aangegeven worden (aangezien er een nultarief geldt);
  • toestellen van categorie E moeten wel aangegeven worden, niet als categorie A, maar als categorie E.