Gedaan met laden. U bevindt zich op: Controlemaatregelen

Controlemaatregelen

De Vlaamse Belastingdienst voert controles uit op de toepassing van de belasting en kan bij overtreding sancties nemen.

Administratieve controles

Als de aangifte laattijdig, onjuist, onvolledig of helemaal niet is ingediend, kan de belasting ambtshalve gevestigd worden, bijvoorbeeld op het bedrag van de vermoedelijke inzetten. Bovendien wordt een belastingverhoging opgelegd.

Controle ter plaatse

De Vlaamse Belastingdienst voert ook controles ter plaatse uit:

  • de uitbaters moeten vrije toegang geven tot de plaatsen waar de spelen en weddenschappen aangegaan of verwerkt worden;
  • de gegevens op de (elektronische) informatiedrager moeten in een leesbare en verstaanbare vorm ter inzage voorgelegd worden.

Vaststellingen

Als de belastingplichtige niet aan zijn fiscale verplichtingen voldoet, worden bij een fiscale controle de vaststellingen formeel vastgelegd:

  • in een verslag van vaststelling, als het om een administratieve overtreding gaat
  • in een proces-verbaal, als het om een strafrechtelijke overtreding gaat. Een proces-verbaal wordt doorgegeven aan het openbaar ministerie voor verdere vervolging.

Sancties

Een overzicht van de sancties vindt u terug op onderstaande pagina: