Gedaan met laden. U bevindt zich op: Sancties

Sancties

De Vlaamse Belastingdienst voert controles uit op de toepassing van de belasting en kan bij overtreding sancties nemen.

  Sancties

  Als uit controle bleek dat er een overtreding is begaan, wordt er een sanctie opgelegd.

  Mogelijke sancties
  • de verschuldigde belasting wordt ambtshalve vastgesteld. Bovendien wordt een belastingverhoging opgelegd.
  • de opbrengsten kunnen verbeurd verklaard worden. Het gaat dan om geld dat bij de spelen en weddenschappen is ingezet of geld dat in het bezit is gevonden van de overtreders, op het ogenblik dat het misdrijf vastgesteld wordt, en dat bestemd is voor de organisatie van de spelen en weddenschappen.
  • de kansspelinrichting kan tijdelijk gesloten worden voor een duur van 10 tot 30 dagen.
  • er kan een verbod opgelegd worden om inzetten of weddenschappen aan te nemen voor een duur van 10 tot 30 dagen.
  Belastingverhogingen

  De belasting wordt verhoogd met 20% als:

  • er een ambtshalve aanslag gevestigd wordt omwille van een laattijdige, onjuiste of onvolledige aangifte.
  • de elektronische informatiedrager (Spelen en Weddenschappen) onjuiste gegevens vermeldt.

  De belasting wordt verhoogd met 100% als:

  • de overtredingen gepleegd zijn met de bedoeling de belasting te ontduiken of de vestiging ervan onmogelijk te maken.
  • het gaat om verboden spelen en weddenschappen of automatische ontspanningstoestellen, waarvoor dus geen vergunning is verkregen.

  Controlemaatregelen

  Een overzicht van de controlemaatregelen vindt u op de onderstaande pagina terug: