Gedaan met laden. U bevindt zich op: Algemeen tarief in de erfbelasting

Algemeen tarief in de erfbelasting

De erfbelasting wordt berekend volgens verschillende tarieven, die afhankelijk zijn van de verwantschap met de overledene en de omvang van de erfenis.

Tarief in rechte lijn en tussen partners

In de rechte lijn en tussen partners worden de tarieven berekend:

  • per erfgenaam
  • afzonderlijk op het roerende gedeelte en op het onroerende gedeelte.

Erfenissen in rechte lijn en tussen partners worden aan het laagste tarief belast:

Schijf in euro%
vanaf 0.01 tot en met 50.0003
vanaf 50.000,01 tot en met 250.0009
vanaf 250.000,0127

Tarief tussen broers en zussen

Het tarief wordt toegepast:

  • op de netto-verkrijging van elke broer of zuster afzonderlijk.

Bij erfenissen in de zijlijn wordt dus geen opsplitsing gemaakt tussen het roerend en het onroerend gedeelte, in tegenstelling tot erfenissen in rechte lijn en tussen partners.

Het tarief werd aangepast vanaf 1 september 2018. In onderstaande tabellen vindt u de aanslagvoeten die van toepassing zijn op overlijdens voor en vanaf 1 september 2018.

Voor overlijdens VANAF 1 september 2018:

Schijf in euro%
vanaf 0,01 tot en met 35.00025
vanaf 35.000,01 tot en met 75.00030
vanaf 75.000,0155

Voor overlijdens VOOR 1 september 2018:

Schijf in euro%
vanaf 0,01 tot en met 75.00030
vanaf 75.000,01 tot en met 125.00055
vanaf 125.000,0165

Tarief tussen andere personen

Het tarief wordt toegepast:

  • op het totaal van de nettoverkrijgingen van die erfopvolgers, in tegenstelling tot de erfenissen in rechte lijn en tussen partners; en tussen broers en zussen. Elke erfopvolger betaalt een deel van de globaal berekende erfenisrechten in verhouding tot de ontvangen nettoverkrijging.

Het tarief werd aangepast vanaf 1 september 2018. In onderstaande tabellen vindt u de tarieven die van toepassing zijn op overlijdens voor en vanaf 1 september 2018.

Tarieven voor overlijdens VANAF 1 september 2018

Schijf in euro%
vanaf 0,01 tot en met 35.00025
vanaf 35.000,01 tot en met 75.00045
vanaf 75.000,0155

Tarieven voor overlijdens VOOR 1 september 2018

Schijf in euro%
vanaf 0,01 tot en met 75.00045
vanaf 75.000,01 tot en met 125.00055
vanaf 125.000,0165