Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wanneer en waar is de erfbelasting verschuldigd?

Wanneer en waar is de erfbelasting verschuldigd?

De erfbelasting is de Vlaamse belasting op nalatenschappen. In welk gewest deze verschuldigd is, hang af van verschillende factoren. 

Of een nalatenschap onderworpen wordt aan de Vlaamse erfbelasting hangt af van verschillende factoren:

  • het feit of de overledene op het ogenblik van het overlijden al dan niet een rijksinwoner is
  • als de overledene een rijksinwoner is, of de laatste fiscale woonplaats van de overledene in het Vlaamse Gewest ligt
  • als de overledene een niet-rijksinwoner is, of de nagelaten onroerende goederen in het Vlaamse Gewest liggen

De overledene is een rijksinwoner

De Vlaamse erfbelasting is van toepassing als:

  • de laatste fiscale woonplaats van de overledene in het Vlaamse Gewest ligt.

Als de overleden rijksinwoner zijn laatste fiscale woonplaats in Brussel of Wallonië had, dan zijn de Brusselse of Waalse successierechten van toepassing. Woonde de overledene tijdens de laatste vijf levensjaren op meer dan één plaats in België? Dan telt het gewest waar de overledene het langst woonde in die vijf jaar.

Welke goederen moeten worden aangegeven in de Vlaamse aangifte van nalatenschap?

  • alle nagelaten goederen (zowel roerende als onroerende) moeten worden aangegeven

De overledene is geen rijksinwoner

Er moet enkel aangifte worden gedaan als een of meer van de nagelaten onroerende goederen gelegen is in het Vlaamse Gewest.

De onroerende goederen worden belast met het recht van overgang. Het recht van overgang is de erfbelasting die verschuldigd is door de erfgenamen van niet-rijksinwoners.

Welke onroerende goederen moeten worden aangegeven in de Vlaamse aangifte van nalatenschap?

  • Als alle nagelaten onroerende goederen in het Vlaamse Gewest gelegen zijn, moeten al deze goederen worden aangegeven in een Vlaamse aangifte van nalatenschap.
  • Als er ook onroerende goederen zijn die gelegen zijn in het Waalse of het Brusselse Gewest, moet worden gekeken in welk Gewest het deel van de goederen met het hoogste KI is gelegen. Is het deel van de goederen met het hoogste KI gelegen in het Vlaamse Gewest, dan moeten alle onroerende goederen (ook die in Brussel en Wallonië) worden aangegeven in een Vlaamse aangifte van nalatenschap.