Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vrijstelling van de onroerende voorheffing na verbouwing van een handelspand in een winkelarm gebied

Vrijstelling van de onroerende voorheffing na verbouwing van een handelspand in een winkelarm gebied

Als u een handelspand tot woning verbouwt, dan kunt u sinds aanslagjaar 2019 voor een periode van 5 aanslagjaren een volledige vrijstelling van de onroerende voorheffing genieten.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor deze vrijstelling als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • het onroerend goed moet gebruikt zijn voor een kleinhandelsactiviteit. Kleinhandel is wettelijk gedefinieerd; als het pand gebruikt werd voor een vrij beroep (arts, advocaat, notaris,...) geldt de vrijstelling dus niet.
  • het onroerend goed ligt in een winkelarm gebied;
  • het onroerend goed wordt verbouwd tot een of meerdere woningen;
  • de verbouwing gebeurt volgens een geldige omgevingsvergunning (stedenbouwkundige vergunning); als er geen vergunning nodig is, volstaat een attest van de gemeente dat voor de verbouwingswerken geen vergunning nodig is;
  • binnen de vijf jaar na de voorlopige oplevering van de verbouwingswerken moeten de nieuwe bewoners er gedomicilieerd zijn.

Deze vrijstelling geldt vanaf het aanslagjaar 2019.

Bedrag

U moet geen onroerende voorheffing betalen voor een periode van 5 aanslagjaren.

De vrijstellingsperiode gaat in vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin de woning effectief wordt betrokken.

Procedure

U kunt de vrijstelling aanvragen met het aanvraagformulier hieronder:

  • op voorhand, als u nog geen aanslagbiljet hebt ontvangen voor het aanslagjaar waarvoor u de vrijstelling wil aanvragen.
  • via een bewaar, als u al wel een aanslagbiljet hebt ontvangen voor het aanslagjaar waarvoor u de vrijstelling wil aanvragen.

Op het aanvraagformulier staat vermeld:

  • welke bewijsstukken u moet meesturen die aantonen dat u aan de voorwaarden voldoet.
  • hoe u het aanvraagformulier moet indienen.