Gedaan met laden. U bevindt zich op: Planbatenheffing: wijzigingen door het instrumentendecreet vanaf 15 april 2024

Planbatenheffing: wijzigingen door het instrumentendecreet vanaf 15 april 2024

Het Instrumentendecreet wijzigt verschillende aspecten van de planbatenheffing. Op deze pagina vindt u een beknopt overzicht.

Wat is het Instrumentendecreet?

Het instrumentendecreet(opent in nieuw venster) is een decreet van 2023. Het bundelt een aantal realisatiegerichte en grondgebonden instrumenten uit meerdere decreten die te maken hebben met ruimtelijke ordening, en stemt die instrumenten beter op elkaar af. De planbatenheffing is een van die instrumenten die gewijzigd worden.

Vanaf wanneer zijn de wijzigingen van toepassing?

De wijzigingen aan planbatenheffing door het instrumentendecreet zijn van toepassing op ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) die voorlopig vastgesteld worden vanaf 15 april 2024.

Is een RUP al eerder voorlopig vastgesteld, dus vóór 15 april 2024? Dan is de oude planbatenheffing van toepassing.

Wat verandert er?

Het Instrumentendecreet wijzigt verschillende elementen van de planbatenheffing. Op de pagina’s met detailinformatie vindt u zowel de regeling voor RUP’s die voorlopig vastgesteld zijn vanaf 15 april 2024 als van ervoor.

Berekening:

Vrijstellingen:

Opschortingen:

  • De planbatenheffing wordt vanaf 31 december 2024 ook opgeschort zolang het RUP zelf geschorst is door de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Startfeiten en betaaltermijn: