Gedaan met laden. U bevindt zich op: Betaling van de planbatenheffing

Betaling van de planbatenheffing

Eens een RUP in werking is getreden, zal de Vlaamse Belastingdienst een aanslagbiljet versturen naar de eigenaar van het perceel.

Het aanslagbiljet

Nadat een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) in werking is getreden, verstuurt de Vlaamse Belastingdienst voor 31 december van het daaropvolgende jaar een aanslagbiljet aan de volle of de blote eigenaar(s) van het perceel.

De hoofdbelastingplichtige ontvangt het aanslagbiljet en de mede-eigenaars ontvangen een kopie ervan.

Hoeveel tijd heb ik om te betalen?

Meestal moet de heffing niet onmiddellijk betaald worden. Er moet maar betaald worden wanneer de meerwaarde gerealiseerd wordt (als er zich een “startfeit” voordoet). Aangezien een startfeit zich pas jaren later kan voordoen, moet u de planbatenheffing niet onmiddellijk betalen. U hebt er wel voordeel bij om dat toch te doen: onder bepaalde voorwaarden krijgt u dan 15% korting (“bonificatie”).

Als u wil wachten met betalen, zal de Vlaamse Belastingdienst u een betaalbaarstelling sturen waarop een uiterste betaaldatum vermeld staat, van zodra er zich een startfeit heeft voorgedaan (in de meeste gevallen betekent dit: als u een bouwvergunning heeft verkregen of als u het perceel verkoopt). In dat geval heeft u geen recht meer op de korting en betaalt u het volledige bedrag.