Gedaan met laden. U bevindt zich op: Het verkooprecht voor aankopen door beroepsverkopers

Het verkooprecht voor aankopen door beroepsverkopers

Als beroepsverkoper (zoals een vastgoedmakelaar) koopt en verkoopt u huizen tegen een verlaagd tarief van 4% in plaats van 12% verkooprechten.

Voorwaarden voor de aanvraag van het verlaagd tarief

Vrouw in een immokantoor
© Bob Van Mol

Voorwaarden voor de verkrijger van het onroerend goed

Om te genieten van dit tarief moet u uw beroep maken van het kopen en het verkopen van onroerende goederen.

U moet door de Vlaamse Belastingdienst erkend zijn als beroepsverkoper en daarvoor eerst een beroepsverklaring indienen. U vindt die onderaan deze pagina.

Voorwaarden voor de aard van de verkrijging

  • Het verlaagde tarief voor beroepsverkopers geldt alleen voor verkopen uit de hand. Aankopen door beroepsverkopers op openbare verkopen, zijn dus aan het gewone tarief onderworpen. Een verkoop met biedingen onder gesloten omslag en toewijzing in een besloten zitting, bijvoorbeeld door een gemeente, is geen openbare verkoop en kan dus wel gebeuren tegen het verminderd tarief.
  • De verkoop is vastgesteld bij authentieke akte.

Verplichte verklaringen

U vermeldt in de aankoopakte dat u koopt als beroepsverkoper; de notarissen beschikken hiervoor over modelclausules.

Voorwaarden om het verlaagd tarief te behouden

Er zijn twee controlemomenten waarop wordt nagegaan of u het verlaagd tarief kan behouden:

vijf jaar na het indienen van de beroepsverklaring

Er wordt nagegaan of u het beroep van verkoper van onroerende goederen wel degelijk uitgeoefend hebt. Hiervoor moet u aantonen dat u binnen de vijf jaar na het indienen van de beroepsverklaring minstens drie verkopen gerealiseerd hebt in België. Het hoeft niet noodzakelijk gaan over goederen die werden aangekocht aan het tarief van 4%.

Voorbeeld: Als een beroepsverkoper een groot perceel bouwgrond aankoopt, dat daarna in vier kleinere percelen verkavelt en die percelen daarna elk apart verkoopt, dan worden die verkopen als vier wederverkopen beschouwd.

31 december van het achtste jaar na de datum van elke verkrijging

Elk goed dat u tegen het verminderd tarief aangekocht hebt, moet ten laatste op 31 december van het achtste jaar dat volgt op de aankoop, opnieuw verkocht zijn.

Als u het onroerend goed niet binnen de acht jaar verkoopt, dan betaalt u:

  • de aanvullende rechten (de overige 8%)
  • én een belastingverhoging van 20% op de aanvullende rechten.

Bedrag

Als beroepsverkoper koopt u aan tegen een tarief van 4% in plaats van 12% verkooprechten.

Aanvraag van het statuut van beroepsverkoper

  • Om erkend te worden als beroepskoper moet u een beroepsverklaring(PDF bestand opent in nieuw venster) indienen via:

  • Een aanvraag van erkenning als beroepskoper behandelen duurt gemiddeld een week.

  • U moet de stopzetting van uw statuut als beroepskoper schriftelijk aanvragen via:

Procedure

In de akte van de aankoop moet u:

  • de toepassing van het verlaagd tarief vragen
  • de daarvoor vereiste vermeldingen laten opnemen.

Het is niet mogelijk om een tekortkoming op dat vlak later te regulariseren via een teruggave.

Formulieren

Deze formulieren kunnen elektronisch worden ingevuld (als Word-document) of met de hand (door het pdf-document eerst af te drukken).